Bulk Deals

NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 1027605 @ Rs. 17.34
Of Bodhi Tree Mult
On 02-05-2024


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 75000 @ Rs. 797.05
Of Krystal Integra
On 19-04-2024


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 75000 @ Rs. 982.34
Of Krystal Integra
On 12-04-2024


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 50000 @ Rs. 184.00
Of Integrated Pers
On 13-03-2024


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 300000 @ Rs. 66.83
Of A B Infrabuild
On 11-03-2024


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 694000 @ Rs. 36.05
Of Mcleod
On 26-02-2024


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 150000 @ Rs. 740.02
Of Vertoz Advertis
On 08-02-2024


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 852538 @ Rs. 30.17
Of Mcleod
On 07-02-2024


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 400000 @ Rs. 214.01
Of KAMOPAINTS
On 05-02-2024


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 700000 @ Rs. 53.03
Of Osia Hyper Reta
On 09-01-2024


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 1200000 @ Rs. 48.79
Of Osia Hyper Reta
On 08-01-2024


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 650000 @ Rs. 6.50
Of Ganga Forging
On 02-01-2024


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 90000 @ Rs. 190.82
Of On Door Concept
On 01-01-2024


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 125000 @ Rs. 497.20
Of Vertoz Advertis
On 22-12-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 100000 @ Rs. 184.75
Of GSS Infotech
On 07-12-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 526320 @ Rs. 20.08
Of Mcleod
On 16-11-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 50000 @ Rs. 20.15
Of Mcleod
On 16-11-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 550000 @ Rs. 20.08
Of Mcleod
On 10-11-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 100000 @ Rs. 134.08
Of Unihealth
On 09-11-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 75000 @ Rs. 359.20
Of Vertoz Advertis
On 06-11-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 10500 @ Rs. 335.40
Of Vertoz Advertis
On 06-11-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 700000 @ Rs. 8.10
Of Ganga Forging
On 17-10-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 75000 @ Rs. 339.10
Of Vertoz Advertis
On 12-10-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 650000 @ Rs. 162.15
Of Valiant Laborat
On 06-10-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 389468 @ Rs. 116.76
Of Ratnaveer Preci
On 13-09-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 208000 @ Rs. 95.62
Of MOS Utility
On 22-08-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 16000 @ Rs. 93.88
Of MOS Utility
On 22-08-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 175000 @ Rs. 350.88
Of KAMOPAINTS
On 31-07-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 150000 @ Rs. 360.00
Of KAMOPAINTS
On 31-07-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 145000 @ Rs. 236.02
Of Ritco Logistics
On 14-07-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 45000 @ Rs. 264.68
Of Ritco Logistics
On 14-07-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 34,000 @ Rs. 175.79
Of RCAN
On 05-07-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 200,000 @ Rs. 135.45
Of KLBRENG-B
On 14-06-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 250,000 @ Rs. 118.14
Of KLBRENG-B
On 12-05-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 200,000 @ Rs. 1.67
Of ADCON
On 28-03-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 200,000 @ Rs. 44.41
Of GLHRL
On 28-03-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 246,596 @ Rs. 15.15
Of VARIMAN
On 24-03-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 1,146,194 @ Rs. 16.96
Of VARIMAN
On 24-03-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 300000 @ Rs. 162.50
Of Global Surfaces Limited
On 24-03-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 7000 @ Rs. 165.75
Of Global Surfaces Limited
On 24-03-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 683431 @ Rs. 164.50
Of Global Surfaces Limited
On 23-03-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 71400 @ Rs. 324.70
Of Goyal Aluminiums Limited
On 23-03-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 125000 @ Rs. 171.00
Of Bodhi Tree Multimedia Ltd
On 10-03-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 278471 @ Rs. 19.85
Of Kshitij Polyline Limited
On 02-03-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 833,519 @ Rs. 1.85
Of ADCON
On 24-02-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 286,000 @ Rs. 44.13
Of GLHRL
On 24-02-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 550,000 @ Rs. 20.65
Of MCLEODRUSS
On 13-02-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 550000 @ Rs. 20.65
Of Mcleod Russel India Limit
On 13-02-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 18,000 @ Rs. 88.00
Of KCDGROUP
On 06-02-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 56,000 @ Rs. 47.00
Of NETLINK
On 06-02-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 20,400 @ Rs. 181.21
Of PGCRL
On 06-02-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 300000 @ Rs. 215.00
Of Goyal Aluminiums Limited
On 06-02-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 56492 @ Rs. 256.27
Of Mahalaxmi Rubtech Limited
On 31-01-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 100000 @ Rs. 176.08
Of Goyal Aluminiums Limited
On 25-01-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 100000 @ Rs. 164.12
Of Goyal Aluminiums Limited
On 25-01-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 468,862 @ Rs. 5.79
Of ADCON
On 23-01-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 1000000 @ Rs. 41.09
Of Kshitij Polyline Limited
On 18-01-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 110860 @ Rs. 41.07
Of Kshitij Polyline Limited
On 18-01-2023


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 82,000 @ Rs. 44.72
Of GLHRL
On 10-01-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 123,804 @ Rs. 3.12
Of ADCON
On 04-01-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 400,000 @ Rs. 3.12
Of ADCON
On 04-01-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 109,957 @ Rs. 2.98
Of ADCON
On 03-01-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 708,751 @ Rs. 2.98
Of ADCON
On 03-01-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 796,288 @ Rs. 2.84
Of ADCON
On 02-01-2023


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 378,550 @ Rs. 2.71
Of ADCON
On 30-12-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 585,701 @ Rs. 2.59
Of ADCON
On 29-12-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 200,000 @ Rs. 2.25
Of ADCON
On 26-12-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 66000 @ Rs. 97.75
Of Bodhi Tree Multimedia Ltd
On 23-12-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 39,150 @ Rs. 55.12
Of RELICAB
On 09-12-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 2282738 @ Rs. 67.57
Of Easy Trip Planners Ltd
On 01-12-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 1882738 @ Rs. 66.91
Of Easy Trip Planners Ltd
On 01-12-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 61000 @ Rs. 187.60
Of Vertoz Advertising Ltd
On 29-11-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 3203088 @ Rs. 69.15
Of Easy Trip Planners Ltd
On 23-11-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 1689902 @ Rs. 69.11
Of Easy Trip Planners Ltd
On 23-11-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 3344888 @ Rs. 66.88
Of Easy Trip Planners Ltd
On 22-11-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 4823037 @ Rs. 64.95
Of Easy Trip Planners Ltd
On 22-11-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 3893379 @ Rs. 55.16
Of Easy Trip Planners Ltd
On 21-11-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 1754028 @ Rs. 55.87
Of Easy Trip Planners Ltd
On 21-11-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 83,806 @ Rs. 124.10
Of GOYALALUM
On 04-11-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 175,000 @ Rs. 69.03
Of KLBRENG-B
On 04-11-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 25,000 @ Rs. 69.50
Of KLBRENG-B
On 04-11-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 306411 @ Rs. 28.33
Of North East Carry Corp Ltd
On 20-10-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 73,200 @ Rs. 161.00
Of STML
On 10-10-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 265969 @ Rs. 24.58
Of North East Carry Corp Ltd
On 06-10-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 200000 @ Rs. 38.70
Of Akash Infra-Projects Ltd
On 29-09-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 20000 @ Rs. 36.79
Of Akash Infra-Projects Ltd
On 29-09-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 64227 @ Rs. 217.34
Of Dev Info Technology Ltd
On 23-09-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 27,240 @ Rs. 66.00
Of KLBRENG-B
On 21-09-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 190,759 @ Rs. 66.78
Of KLBRENG-B
On 21-09-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 22,400 @ Rs. 170.00
Of GOEL
On 16-09-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 492738 @ Rs. 26.93
Of North East Carry Corp Ltd
On 16-08-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 45532 @ Rs. 28.20
Of North East Carry Corp Ltd
On 16-08-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 370812 @ Rs. 16.81
Of Moksh Ornaments Limited
On 03-08-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 36,000 @ Rs. 33.20
Of RCAN
On 02-08-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 306038 @ Rs. 18.26
Of Moksh Ornaments Limited
On 02-08-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 75000 @ Rs. 47.10
Of Hilton Metal Forging Limi
On 29-07-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 33,000 @ Rs. 217.55
Of PGCRL
On 25-07-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 18,000 @ Rs. 31.70
Of RCAN
On 21-07-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 72,000 @ Rs. 31.14
Of RCAN
On 21-07-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 90,000 @ Rs. 127.06
Of TTFL
On 06-07-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 52000 @ Rs. 134.30
Of Globesecure Techno Ltd
On 06-07-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 52000 @ Rs. 110.98
Of Globesecure Techno Ltd
On 04-07-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 650000 @ Rs. 19.56
Of Moksh Ornaments Limited
On 27-06-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 700000 @ Rs. 18.07
Of Moksh Ornaments Limited
On 24-06-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 9772 @ Rs. 2.60
Of Supreme Engineering Ltd
On 23-06-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 4350000 @ Rs. 2.65
Of Supreme Engineering Ltd
On 23-06-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 3000000 @ Rs. 2.75
Of Supreme Engineering Ltd
On 22-06-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 1500000 @ Rs. 3.05
Of Supreme Engineering Ltd
On 09-06-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 134000 @ Rs. 3.10
Of Supreme Engineering Ltd
On 09-06-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 58,000 @ Rs. 177.56
Of RAJNISH
On 08-06-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 5000000 @ Rs. 3.00
Of Supreme Engineering Ltd
On 08-06-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 1500000 @ Rs. 2.85
Of Supreme Engineering Ltd
On 06-06-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 72,000 @ Rs. 91.50
Of GOYALALUM
On 27-05-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 100,000 @ Rs. 104.80
Of GLHRL
On 12-05-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 15600 @ Rs. 510.07
Of Bombay Metrics S C Ltd
On 05-05-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 120,000 @ Rs. 128.60
Of GLHRL
On 05-05-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 7,500,000 @ Rs. 4.27
Of INDINFO
On 02-05-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 377000 @ Rs. 58.39
Of Manaksia Steels Ltd
On 29-04-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 508854 @ Rs. 59.01
Of Manaksia Steels Ltd
On 28-04-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 140854 @ Rs. 59.30
Of Manaksia Steels Ltd
On 28-04-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 1,400,000 @ Rs. 33.30
Of CRESSAN
On 26-04-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 1,600,000 @ Rs. 36.76
Of CRESSAN
On 26-04-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 74,992 @ Rs. 254.00
Of COMSYN
On 22-04-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 18,900 @ Rs. 135.25
Of RAJNISH
On 22-04-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 78,300 @ Rs. 135.25
Of RAJNISH
On 22-04-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 148000 @ Rs. 241.99
Of Hariom Pipe Industries L
On 18-04-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 143000 @ Rs. 220.68
Of Hariom Pipe Industries L
On 13-04-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 20400 @ Rs. 399.00
Of Bombay Metrics S C Ltd
On 12-04-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 83,000 @ Rs. 271.27
Of COMSYN
On 28-03-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 56,700 @ Rs. 65.55
Of RAJNISH
On 21-03-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 350000 @ Rs. 27.68
Of North East Carry Corp Ltd
On 21-03-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 66,000 @ Rs. 279.92
Of COMSYN
On 16-03-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 66,000 @ Rs. 281.86
Of COMSYN
On 16-03-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 382747 @ Rs. 101.09
Of Univastu India Limited
On 17-02-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 382747 @ Rs. 103.17
Of Univastu India Limited
On 17-02-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 50,000 @ Rs. 13.00
Of ANKIN
On 08-02-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 1,903,015 @ Rs. 7.59
Of CRESSAN
On 08-02-2022


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 23137 @ Rs. 107.74
Of Banaras Beads Ltd
On 14-01-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 63137 @ Rs. 108.24
Of Banaras Beads Ltd
On 14-01-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 46532 @ Rs. 102.52
Of Banaras Beads Ltd
On 13-01-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 6532 @ Rs. 104.16
Of Banaras Beads Ltd
On 13-01-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 550000 @ Rs. 29.18
Of Mcleod Russel India Limit
On 07-01-2022


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 300000 @ Rs. 22.87
Of North East Carry Corp Ltd
On 08-12-2021


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 1256543 @ Rs. 34.86
Of McLeod Russel India Ltd.
On 30-09-2021


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 592545 @ Rs. 27.54
Of McLeod Russel India Ltd.
On 17-09-2021


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 70000 @ Rs. 132.00
Of Vertoz Advertising Ltd
On 16-08-2021


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 75850 @ Rs. 137.93
Of Shreyans Industries Ltd
On 27-07-2021


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 35850 @ Rs. 139.77
Of Shreyans Industries Ltd
On 27-07-2021


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 30000 @ Rs. 136.80
Of Rama Steel Tubes Limited
On 19-07-2021


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 250000 @ Rs. 136.91
Of Rama Steel Tubes Limited
On 19-07-2021


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 90000 @ Rs. 99.06
Of Ausom Enterprise Limited
On 09-07-2021


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 90000 @ Rs. 96.42
Of Ausom Enterprise Limited
On 08-07-2021


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 50000 @ Rs. 17.04
Of IMP Powers Ltd
On 07-07-2021


NSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 50,000 @ Rs. 277.08
Of TITANBIO
On 23-04-2021


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 625,100 @ Rs. 20.07
Of MCLEODRUSS
On 12-02-2021


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 112,080 @ Rs. 142.78
Of LIKHITHA
On 16-10-2020


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 1,212,620 @ Rs. 17.78
Of MCLEODRUSS
On 17-08-2020


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 475,000 @ Rs. 37.34
Of ASTRON
On 13-11-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 40,000 @ Rs. 99.96
Of MIL
On 22-08-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 300,252 @ Rs. 40.03
Of BCP
On 21-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 2,752 @ Rs. 42.45
Of BCP
On 21-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 300,000 @ Rs. 40.25
Of BCP
On 19-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 544,236 @ Rs. 29.97
Of FINKURVE
On 19-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 425,000 @ Rs. 40.81
Of BCP
On 18-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 300,000 @ Rs. 42.15
Of BCP
On 17-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 400,000 @ Rs. 43.78
Of BCP
On 14-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 530,000 @ Rs. 44.49
Of BCP
On 14-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 630,000 @ Rs. 44.39
Of BCP
On 13-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 415,691 @ Rs. 44.73
Of BCP
On 13-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 455,450 @ Rs. 47.75
Of BCP
On 10-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 775,450 @ Rs. 47.40
Of BCP
On 10-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 70,000 @ Rs. 13.15
Of SHAILJA
On 10-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 800,000 @ Rs. 45.50
Of BCP
On 07-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 300,000 @ Rs. 46.26
Of BCP
On 07-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 495,000 @ Rs. 44.00
Of BCP
On 03-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 290,000 @ Rs. 44.30
Of BCP
On 03-06-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 290,000 @ Rs. 37.05
Of BCP
On 29-05-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 590,000 @ Rs. 37.40
Of BCP
On 29-05-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 290,000 @ Rs. 37.40
Of BCP
On 28-05-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 530,000 @ Rs. 37.87
Of BCP
On 28-05-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 890,000 @ Rs. 37.29
Of BCP
On 27-05-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 290,000 @ Rs. 37.25
Of BCP
On 27-05-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 25,000 @ Rs. 101.05
Of MIL
On 21-05-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 380,000 @ Rs. 36.74
Of BCP
On 17-05-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 355,000 @ Rs. 36.89
Of BCP
On 16-05-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 10,000 @ Rs. 36.79
Of BCP
On 16-05-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 300,000 @ Rs. 37.30
Of BCP
On 15-05-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 90,000 @ Rs. 84.05
Of DARJEELING
On 15-05-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 300,000 @ Rs. 37.30
Of BCP
On 14-05-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 200,000 @ Rs. 20.50
Of SHAILJA
On 26-04-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 272,257 @ Rs. 100.50
Of INDOAMIN
On 19-03-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 20000 @ Rs. 85.50
Of Medico Intercon
On 12-02-2019


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 168000 @ Rs. 66.00
Of Benara Bearings
On 10-04-2018


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 100000 @ Rs. 65.00
Of Benara Bearings
On 04-04-2018


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 1650000 @ Rs. 23.00
Of Sumeet Ind
On 22-03-2018


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 450000 @ Rs. 23.58
Of Sumeet Ind
On 21-03-2018


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 450000 @ Rs. 24.10
Of Sumeet Ind
On 21-03-2018


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 466344 @ Rs. 2.00
Of Yogi-Sung-Won
On 07-07-2017


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 392582 @ Rs. 29.31
Of Cerebra Int
On 17-01-2017


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 653696 @ Rs. 31.45
Of Cerebra Int
On 17-01-2017


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
sold 2700000 @ Rs. 25.61
Of Cerebra Int
On 10-01-2017


BSE


NIRAJ RAJNIKANT SHAH
bought 449381 @ Rs. 25.64
Of Cerebra Int
On 10-01-2017


BSE


Bulk Deals

Bulk Deals for All Stocks listed on NSE and BSE.
See all the large transactions via Bulk deals made by promoters, mutual funds, financial institutions, insurance companies, banks, venture capitalists and foreign institutional investors.

You can search by name or superstar or by a range of dates to find out the relevant bulk deal. You can get all the bulk deals of the past by clicking on the company name.
Date Company Client Trans Quantity Traded Market Type
2024/05/0202-05-2024 Bodhi Tree Mult NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 1027605 17.34 NSE
2024/04/1919-04-2024 Krystal Integra NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 75000 797.05 NSE
2024/04/1212-04-2024 Krystal Integra NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 75000 982.34 NSE
2024/03/1313-03-2024 Integrated Pers NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 50000 184.00 NSE
2024/03/1111-03-2024 A B Infrabuild NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 300000 66.83 NSE
2024/02/2626-02-2024 Mcleod NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 694000 36.05 NSE
2024/02/0808-02-2024 Vertoz Advertis NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 150000 740.02 NSE
2024/02/0707-02-2024 Mcleod NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 852538 30.17 NSE
2024/02/0505-02-2024 KAMOPAINTS NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 400000 214.01 NSE
2024/01/0909-01-2024 Osia Hyper Reta NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 700000 53.03 NSE
2024/01/0808-01-2024 Osia Hyper Reta NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 1200000 48.79 NSE
2024/01/0202-01-2024 Ganga Forging NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 650000 6.50 NSE
2024/01/0101-01-2024 On Door Concept NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 90000 190.82 NSE
2023/12/2222-12-2023 Vertoz Advertis NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 125000 497.20 NSE
2023/12/0707-12-2023 GSS Infotech NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 100000 184.75 NSE
2023/11/1616-11-2023 Mcleod NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 526320 20.08 NSE
2023/11/1616-11-2023 Mcleod NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 50000 20.15 NSE
2023/11/1010-11-2023 Mcleod NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 550000 20.08 NSE
2023/11/0909-11-2023 Unihealth NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 100000 134.08 NSE
2023/11/0606-11-2023 Vertoz Advertis NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 75000 359.20 NSE
2023/11/0606-11-2023 Vertoz Advertis NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 10500 335.40 NSE
2023/10/1717-10-2023 Ganga Forging NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 700000 8.10 NSE
2023/10/1212-10-2023 Vertoz Advertis NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 75000 339.10 NSE
2023/10/0606-10-2023 Valiant Laborat NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 650000 162.15 NSE
2023/09/1313-09-2023 Ratnaveer Preci NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 389468 116.76 NSE
2023/08/2222-08-2023 MOS Utility NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 208000 95.62 NSE
2023/08/2222-08-2023 MOS Utility NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 16000 93.88 NSE
2023/07/3131-07-2023 KAMOPAINTS NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 175000 350.88 NSE
2023/07/3131-07-2023 KAMOPAINTS NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 150000 360.00 NSE
2023/07/1414-07-2023 Ritco Logistics NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 145000 236.02 NSE
2023/07/1414-07-2023 Ritco Logistics NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 45000 264.68 NSE
2023/07/0505-07-2023 RCAN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 34,000 175.79 BSE
2023/06/1414-06-2023 KLBRENG-B NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 200,000 135.45 BSE
2023/05/1212-05-2023 KLBRENG-B NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 250,000 118.14 BSE
2023/03/2828-03-2023 ADCON NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 200,000 1.67 BSE
2023/03/2828-03-2023 GLHRL NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 200,000 44.41 BSE
2023/03/2424-03-2023 VARIMAN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 246,596 15.15 BSE
2023/03/2424-03-2023 VARIMAN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 1,146,194 16.96 BSE
2023/03/2424-03-2023 Global Surfaces Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 300000 162.50 NSE
2023/03/2424-03-2023 Global Surfaces Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 7000 165.75 NSE
2023/03/2323-03-2023 Global Surfaces Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 683431 164.50 NSE
2023/03/2323-03-2023 Goyal Aluminiums Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 71400 324.70 NSE
2023/03/1010-03-2023 Bodhi Tree Multimedia Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 125000 171.00 NSE
2023/03/0202-03-2023 Kshitij Polyline Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 278471 19.85 NSE
2023/02/2424-02-2023 ADCON NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 833,519 1.85 BSE
2023/02/2424-02-2023 GLHRL NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 286,000 44.13 BSE
2023/02/1313-02-2023 MCLEODRUSS NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 550,000 20.65 BSE
2023/02/1313-02-2023 Mcleod Russel India Limit NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 550000 20.65 NSE
2023/02/0606-02-2023 KCDGROUP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 18,000 88.00 BSE
2023/02/0606-02-2023 NETLINK NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 56,000 47.00 BSE
2023/02/0606-02-2023 PGCRL NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 20,400 181.21 BSE
2023/02/0606-02-2023 Goyal Aluminiums Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 300000 215.00 NSE
2023/01/3131-01-2023 Mahalaxmi Rubtech Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 56492 256.27 NSE
2023/01/2525-01-2023 Goyal Aluminiums Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 100000 176.08 NSE
2023/01/2525-01-2023 Goyal Aluminiums Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 100000 164.12 NSE
2023/01/2323-01-2023 ADCON NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 468,862 5.79 BSE
2023/01/1818-01-2023 Kshitij Polyline Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 1000000 41.09 NSE
2023/01/1818-01-2023 Kshitij Polyline Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 110860 41.07 NSE
2023/01/1010-01-2023 GLHRL NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 82,000 44.72 BSE
2023/01/0404-01-2023 ADCON NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 123,804 3.12 BSE
2023/01/0404-01-2023 ADCON NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 400,000 3.12 BSE
2023/01/0303-01-2023 ADCON NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 109,957 2.98 BSE
2023/01/0303-01-2023 ADCON NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 708,751 2.98 BSE
2023/01/0202-01-2023 ADCON NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 796,288 2.84 BSE
2022/12/3030-12-2022 ADCON NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 378,550 2.71 BSE
2022/12/2929-12-2022 ADCON NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 585,701 2.59 BSE
2022/12/2626-12-2022 ADCON NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 200,000 2.25 BSE
2022/12/2323-12-2022 Bodhi Tree Multimedia Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 66000 97.75 NSE
2022/12/0909-12-2022 RELICAB NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 39,150 55.12 BSE
2022/12/0101-12-2022 Easy Trip Planners Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 2282738 67.57 NSE
2022/12/0101-12-2022 Easy Trip Planners Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 1882738 66.91 NSE
2022/11/2929-11-2022 Vertoz Advertising Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 61000 187.60 NSE
2022/11/2323-11-2022 Easy Trip Planners Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 3203088 69.15 NSE
2022/11/2323-11-2022 Easy Trip Planners Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 1689902 69.11 NSE
2022/11/2222-11-2022 Easy Trip Planners Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 3344888 66.88 NSE
2022/11/2222-11-2022 Easy Trip Planners Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 4823037 64.95 NSE
2022/11/2121-11-2022 Easy Trip Planners Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 3893379 55.16 NSE
2022/11/2121-11-2022 Easy Trip Planners Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 1754028 55.87 NSE
2022/11/0404-11-2022 GOYALALUM NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 83,806 124.10 BSE
2022/11/0404-11-2022 KLBRENG-B NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 175,000 69.03 BSE
2022/11/0404-11-2022 KLBRENG-B NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 25,000 69.50 BSE
2022/10/2020-10-2022 North East Carry Corp Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 306411 28.33 NSE
2022/10/1010-10-2022 STML NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 73,200 161.00 BSE
2022/10/0606-10-2022 North East Carry Corp Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 265969 24.58 NSE
2022/09/2929-09-2022 Akash Infra-Projects Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 200000 38.70 NSE
2022/09/2929-09-2022 Akash Infra-Projects Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 20000 36.79 NSE
2022/09/2323-09-2022 Dev Info Technology Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 64227 217.34 NSE
2022/09/2121-09-2022 KLBRENG-B NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 27,240 66.00 BSE
2022/09/2121-09-2022 KLBRENG-B NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 190,759 66.78 BSE
2022/09/1616-09-2022 GOEL NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 22,400 170.00 BSE
2022/08/1616-08-2022 North East Carry Corp Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 492738 26.93 NSE
2022/08/1616-08-2022 North East Carry Corp Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 45532 28.20 NSE
2022/08/0303-08-2022 Moksh Ornaments Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 370812 16.81 NSE
2022/08/0202-08-2022 RCAN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 36,000 33.20 BSE
2022/08/0202-08-2022 Moksh Ornaments Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 306038 18.26 NSE
2022/07/2929-07-2022 Hilton Metal Forging Limi NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 75000 47.10 NSE
2022/07/2525-07-2022 PGCRL NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 33,000 217.55 BSE
2022/07/2121-07-2022 RCAN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 18,000 31.70 BSE
2022/07/2121-07-2022 RCAN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 72,000 31.14 BSE
2022/07/0606-07-2022 TTFL NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 90,000 127.06 BSE
2022/07/0606-07-2022 Globesecure Techno Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 52000 134.30 NSE
2022/07/0404-07-2022 Globesecure Techno Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 52000 110.98 NSE
2022/06/2727-06-2022 Moksh Ornaments Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 650000 19.56 NSE
2022/06/2424-06-2022 Moksh Ornaments Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 700000 18.07 NSE
2022/06/2323-06-2022 Supreme Engineering Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 9772 2.60 NSE
2022/06/2323-06-2022 Supreme Engineering Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 4350000 2.65 NSE
2022/06/2222-06-2022 Supreme Engineering Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 3000000 2.75 NSE
2022/06/0909-06-2022 Supreme Engineering Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 1500000 3.05 NSE
2022/06/0909-06-2022 Supreme Engineering Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 134000 3.10 NSE
2022/06/0808-06-2022 RAJNISH NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 58,000 177.56 BSE
2022/06/0808-06-2022 Supreme Engineering Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 5000000 3.00 NSE
2022/06/0606-06-2022 Supreme Engineering Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 1500000 2.85 NSE
2022/05/2727-05-2022 GOYALALUM NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 72,000 91.50 BSE
2022/05/1212-05-2022 GLHRL NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 100,000 104.80 BSE
2022/05/0505-05-2022 Bombay Metrics S C Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 15600 510.07 NSE
2022/05/0505-05-2022 GLHRL NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 120,000 128.60 BSE
2022/05/0202-05-2022 INDINFO NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 7,500,000 4.27 BSE
2022/04/2929-04-2022 Manaksia Steels Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 377000 58.39 NSE
2022/04/2828-04-2022 Manaksia Steels Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 508854 59.01 NSE
2022/04/2828-04-2022 Manaksia Steels Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 140854 59.30 NSE
2022/04/2626-04-2022 CRESSAN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 1,400,000 33.30 BSE
2022/04/2626-04-2022 CRESSAN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 1,600,000 36.76 BSE
2022/04/2222-04-2022 COMSYN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 74,992 254.00 BSE
2022/04/2222-04-2022 RAJNISH NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 18,900 135.25 BSE
2022/04/2222-04-2022 RAJNISH NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 78,300 135.25 BSE
2022/04/1818-04-2022 Hariom Pipe Industries L NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 148000 241.99 NSE
2022/04/1313-04-2022 Hariom Pipe Industries L NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 143000 220.68 NSE
2022/04/1212-04-2022 Bombay Metrics S C Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 20400 399.00 NSE
2022/03/2828-03-2022 COMSYN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 83,000 271.27 BSE
2022/03/2121-03-2022 RAJNISH NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 56,700 65.55 BSE
2022/03/2121-03-2022 North East Carry Corp Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 350000 27.68 NSE
2022/03/1616-03-2022 COMSYN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 66,000 279.92 BSE
2022/03/1616-03-2022 COMSYN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 66,000 281.86 BSE
2022/02/1717-02-2022 Univastu India Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 382747 101.09 NSE
2022/02/1717-02-2022 Univastu India Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 382747 103.17 NSE
2022/02/0808-02-2022 ANKIN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 50,000 13.00 BSE
2022/02/0808-02-2022 CRESSAN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 1,903,015 7.59 BSE
2022/01/1414-01-2022 Banaras Beads Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 23137 107.74 NSE
2022/01/1414-01-2022 Banaras Beads Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 63137 108.24 NSE
2022/01/1313-01-2022 Banaras Beads Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 46532 102.52 NSE
2022/01/1313-01-2022 Banaras Beads Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 6532 104.16 NSE
2022/01/0707-01-2022 Mcleod Russel India Limit NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 550000 29.18 NSE
2021/12/0808-12-2021 North East Carry Corp Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 300000 22.87 NSE
2021/09/3030-09-2021 McLeod Russel India Ltd. NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 1256543 34.86 NSE
2021/09/1717-09-2021 McLeod Russel India Ltd. NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 592545 27.54 NSE
2021/08/1616-08-2021 Vertoz Advertising Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 70000 132.00 NSE
2021/07/2727-07-2021 Shreyans Industries Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 75850 137.93 NSE
2021/07/2727-07-2021 Shreyans Industries Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 35850 139.77 NSE
2021/07/1919-07-2021 Rama Steel Tubes Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 30000 136.80 NSE
2021/07/1919-07-2021 Rama Steel Tubes Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 250000 136.91 NSE
2021/07/0909-07-2021 Ausom Enterprise Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 90000 99.06 NSE
2021/07/0808-07-2021 Ausom Enterprise Limited NIRAJ RAJNIKANT SHAH BUY 90000 96.42 NSE
2021/07/0707-07-2021 IMP Powers Ltd NIRAJ RAJNIKANT SHAH SELL 50000 17.04 NSE
2021/04/2323-04-2021 TITANBIO NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 50,000 277.08 BSE
2021/02/1212-02-2021 MCLEODRUSS NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 625,100 20.07 BSE
2020/10/1616-10-2020 LIKHITHA NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 112,080 142.78 BSE
2020/08/1717-08-2020 MCLEODRUSS NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 1,212,620 17.78 BSE
2019/11/1313-11-2019 ASTRON NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 475,000 37.34 BSE
2019/08/2222-08-2019 MIL NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 40,000 99.96 BSE
2019/06/2121-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 300,252 40.03 BSE
2019/06/2121-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 2,752 42.45 BSE
2019/06/1919-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 300,000 40.25 BSE
2019/06/1919-06-2019 FINKURVE NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 544,236 29.97 BSE
2019/06/1818-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 425,000 40.81 BSE
2019/06/1717-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 300,000 42.15 BSE
2019/06/1414-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 400,000 43.78 BSE
2019/06/1414-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 530,000 44.49 BSE
2019/06/1313-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 630,000 44.39 BSE
2019/06/1313-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 415,691 44.73 BSE
2019/06/1010-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 455,450 47.75 BSE
2019/06/1010-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 775,450 47.40 BSE
2019/06/1010-06-2019 SHAILJA NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 70,000 13.15 BSE
2019/06/0707-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 800,000 45.50 BSE
2019/06/0707-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 300,000 46.26 BSE
2019/06/0303-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 495,000 44.00 BSE
2019/06/0303-06-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 290,000 44.30 BSE
2019/05/2929-05-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 290,000 37.05 BSE
2019/05/2929-05-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 590,000 37.40 BSE
2019/05/2828-05-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 290,000 37.40 BSE
2019/05/2828-05-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 530,000 37.87 BSE
2019/05/2727-05-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 890,000 37.29 BSE
2019/05/2727-05-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 290,000 37.25 BSE
2019/05/2121-05-2019 MIL NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 25,000 101.05 BSE
2019/05/1717-05-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 380,000 36.74 BSE
2019/05/1616-05-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 355,000 36.89 BSE
2019/05/1616-05-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 10,000 36.79 BSE
2019/05/1515-05-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 300,000 37.30 BSE
2019/05/1515-05-2019 DARJEELING NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 90,000 84.05 BSE
2019/05/1414-05-2019 BCP NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 300,000 37.30 BSE
2019/04/2626-04-2019 SHAILJA NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 200,000 20.50 BSE
2019/03/1919-03-2019 INDOAMIN NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 272,257 100.50 BSE
2019/02/1212-02-2019 Medico Intercon NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 20000 85.50 BSE
2018/04/1010-04-2018 Benara Bearings NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 168000 66.00 BSE
2018/04/0404-04-2018 Benara Bearings NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 100000 65.00 BSE
2018/03/2222-03-2018 Sumeet Ind NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 1650000 23.00 BSE
2018/03/2121-03-2018 Sumeet Ind NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 450000 23.58 BSE
2018/03/2121-03-2018 Sumeet Ind NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 450000 24.10 BSE
2017/07/0707-07-2017 Yogi-Sung-Won NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 466344 2.00 BSE
2017/01/1717-01-2017 Cerebra Int NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 392582 29.31 BSE
2017/01/1717-01-2017 Cerebra Int NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 653696 31.45 BSE
2017/01/1010-01-2017 Cerebra Int NIRAJ RAJNIKANT SHAH Sell 2700000 25.61 BSE
2017/01/1010-01-2017 Cerebra Int NIRAJ RAJNIKANT SHAH Buy 449381 25.64 BSE