Bulk Deals

ANKITA VISHAL SHAH
bought 1763562 @ Rs. 37.09
Of Hind Motors
On 22-05-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1646562 @ Rs. 36.76
Of Hind Motors
On 22-05-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1152432 @ Rs. 38.46
Of Hind Motors
On 17-05-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1052432 @ Rs. 38.63
Of Hind Motors
On 17-05-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 3926174 @ Rs. 5.14
Of Vikas Life
On 15-05-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 8918889 @ Rs. 5.09
Of Vikas Life
On 15-05-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 45655 @ Rs. 42.88
Of Williamson Mago
On 06-05-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 178655 @ Rs. 43.53
Of Williamson Mago
On 06-05-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 2216310 @ Rs. 39.90
Of MTNL
On 30-04-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 3016310 @ Rs. 40.54
Of MTNL
On 30-04-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1046806 @ Rs. 31.42
Of Hind Motors
On 29-04-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1046806 @ Rs. 31.07
Of Hind Motors
On 29-04-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1711737 @ Rs. 39.55
Of MTNL
On 23-04-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1711737 @ Rs. 39.19
Of MTNL
On 23-04-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1773401 @ Rs. 39.60
Of MTNL
On 05-04-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 915401 @ Rs. 39.82
Of MTNL
On 05-04-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1476341 @ Rs. 5.90
Of Arshiya
On 01-04-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 385001 @ Rs. 54.40
Of BGR Energy
On 01-03-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 385001 @ Rs. 53.69
Of BGR Energy
On 01-03-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 4000000 @ Rs. 0.85
Of Godha Cabcon
On 21-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 200000 @ Rs. 7.63
Of Tijaria Polypip
On 21-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 4000000 @ Rs. 0.80
Of Godha Cabcon
On 20-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 13000000 @ Rs. 0.80
Of Godha Cabcon
On 20-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 300000 @ Rs. 7.95
Of Tijaria Polypip
On 20-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 300000 @ Rs. 7.88
Of Tijaria Polypip
On 20-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 3500000 @ Rs. 0.75
Of Godha Cabcon
On 19-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 547 @ Rs. 69.72
Of Pritish Nandy
On 19-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 100547 @ Rs. 69.17
Of Pritish Nandy
On 19-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1547355 @ Rs. 43.88
Of Nectar Life
On 16-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1097355 @ Rs. 43.34
Of Nectar Life
On 16-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 167687 @ Rs. 102.65
Of Cambridge Tech
On 15-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 157687 @ Rs. 103.05
Of Cambridge Tech
On 15-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 4542241 @ Rs. 5.71
Of FCS Software
On 14-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 9842241 @ Rs. 5.51
Of FCS Software
On 14-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 671208 @ Rs. 29.34
Of Sadbhav Engg
On 09-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1184236 @ Rs. 29.51
Of Sadbhav Engg
On 09-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 2334275 @ Rs. 51.26
Of MTNL
On 08-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 2084275 @ Rs. 51.78
Of MTNL
On 08-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 9500000 @ Rs. 0.73
Of Godha Cabcon
On 07-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 28481216 @ Rs. 6.15
Of FCS Software
On 06-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 13187216 @ Rs. 6.25
Of FCS Software
On 06-02-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 10050454 @ Rs. 5.27
Of FCS Software
On 31-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 13850454 @ Rs. 5.22
Of FCS Software
On 31-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1500000 @ Rs. 6.45
Of Arshiya
On 29-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 294568 @ Rs. 34.05
Of Archies
On 25-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 224568 @ Rs. 33.98
Of Archies
On 25-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 175998 @ Rs. 377.56
Of Liberty Shoes
On 24-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 190998 @ Rs. 376.70
Of Liberty Shoes
On 24-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 136539 @ Rs. 399.35
Of Liberty Shoes
On 19-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 136539 @ Rs. 392.77
Of Liberty Shoes
On 19-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 240870 @ Rs. 42.88
Of Balkrishna
On 10-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 250870 @ Rs. 43.26
Of Balkrishna
On 10-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 19875153 @ Rs. 4.59
Of FCS Software
On 04-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 12675153 @ Rs. 4.62
Of FCS Software
On 04-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 9474074 @ Rs. 3.19
Of Inventure Grow
On 04-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 10774074 @ Rs. 3.09
Of Inventure Grow
On 04-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 5000000 @ Rs. 0.60
Of Godha Cabcon
On 01-01-2024


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 19350000 @ Rs. 0.70
Of Godha Cabcon
On 28-12-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 5000788 @ Rs. 0.65
Of Godha Cabcon
On 27-12-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 12650788 @ Rs. 0.65
Of Godha Cabcon
On 27-12-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 8000000 @ Rs. 0.60
Of Godha Cabcon
On 26-12-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 433164 @ Rs. 402.95
Of TVS Electronics
On 12-12-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 544164 @ Rs. 400.01
Of TVS Electronics
On 12-12-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 9707291 @ Rs. 2.70
Of Inventure Grow
On 11-12-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 11307291 @ Rs. 2.66
Of Inventure Grow
On 11-12-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 425960 @ Rs. 173.20
Of Shemaroo Ent
On 28-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 352960 @ Rs. 173.34
Of Shemaroo Ent
On 28-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 210029 @ Rs. 164.95
Of Lovable Lingeri
On 24-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 210029 @ Rs. 166.35
Of Lovable Lingeri
On 24-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 7073909 @ Rs. 2.47
Of Inventure Grow
On 23-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 4073909 @ Rs. 2.48
Of Inventure Grow
On 23-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 3282281 @ Rs. 5.43
Of Vikas Life
On 21-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 9122688 @ Rs. 5.66
Of Vikas Life
On 21-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 9725648 @ Rs. 5.53
Of Vikas Life
On 20-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 26525648 @ Rs. 5.50
Of Vikas Life
On 20-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 5000000 @ Rs. 0.60
Of Godha Cabcon
On 16-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 5000000 @ Rs. 0.60
Of Godha Cabcon
On 13-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 10000000 @ Rs. 0.60
Of Godha Cabcon
On 10-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 15000000 @ Rs. 0.53
Of Godha Cabcon
On 09-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 22933450 @ Rs. 3.36
Of FCS Software
On 07-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 44106450 @ Rs. 3.36
Of FCS Software
On 07-11-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 575134 @ Rs. 11.46
Of Super Spinning
On 16-10-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 246992 @ Rs. 11.25
Of Super Spinning
On 16-10-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 10972883 @ Rs. 2.84
Of FCS Software
On 09-10-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 4114361 @ Rs. 2.84
Of FCS Software
On 09-10-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 6676910 @ Rs. 3.06
Of FCS Software
On 06-10-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 23276910 @ Rs. 3.03
Of FCS Software
On 06-10-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 2012671 @ Rs. 2.46
Of Inventure Grow
On 27-09-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 4322671 @ Rs. 2.43
Of Inventure Grow
On 27-09-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 216493 @ Rs. 21.19
Of STL Global
On 21-09-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 116493 @ Rs. 21.27
Of STL Global
On 21-09-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 4815209 @ Rs. 2.98
Of FCS Software
On 11-09-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 13015894 @ Rs. 2.93
Of FCS Software
On 11-09-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1188725 @ Rs. 9.82
Of GTL
On 07-09-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 188725 @ Rs. 9.79
Of GTL
On 07-09-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 10116347 @ Rs. 2.64
Of FCS Software
On 04-09-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 15116347 @ Rs. 2.60
Of FCS Software
On 04-09-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 11,620 @ Rs. 208.78
Of CLARA
On 24-08-2023


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 34,860 @ Rs. 207.01
Of CLARA
On 24-08-2023


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1524637 @ Rs. 6.09
Of Bhandari Hosier
On 21-08-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1304637 @ Rs. 6.19
Of Bhandari Hosier
On 21-08-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 3,500,000 @ Rs. 1.11
Of GGENG
On 16-08-2023


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 5,000,000 @ Rs. 1.09
Of GGENG
On 16-08-2023


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 30570 @ Rs. 166.27
Of Agri-Tech
On 14-08-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 30570 @ Rs. 167.60
Of Agri-Tech
On 14-08-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 250000 @ Rs. 1.05
Of Godha Cabcon
On 20-07-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 3416438 @ Rs. 1.00
Of Godha Cabcon
On 20-07-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 4560001 @ Rs. 1.05
Of Godha Cabcon
On 19-07-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 200001 @ Rs. 1.05
Of Godha Cabcon
On 19-07-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 7556000 @ Rs. 1.06
Of Godha Cabcon
On 17-07-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 3028017 @ Rs. 11.36
Of Urja Global
On 15-06-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 3743017 @ Rs. 11.22
Of Urja Global
On 15-06-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1443446 @ Rs. 20.40
Of MTNL
On 06-06-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 703446 @ Rs. 20.47
Of MTNL
On 06-06-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 200,000 @ Rs. 1.82
Of ADCON
On 09-03-2023


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 300,000 @ Rs. 1.73
Of ADCON
On 08-03-2023


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 340,000 @ Rs. 1.75
Of ADCON
On 03-03-2023


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 761,416 @ Rs. 1.83
Of ADCON
On 02-03-2023


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 467,927 @ Rs. 1.78
Of ADCON
On 02-03-2023


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1,600,000 @ Rs. 2.13
Of ADCON
On 27-02-2023


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1,600,000 @ Rs. 1.85
Of ADCON
On 24-02-2023


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 119523 @ Rs. 425.76
Of TVS Electronics Limited
On 24-01-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 113523 @ Rs. 426.53
Of TVS Electronics Limited
On 24-01-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 44640 @ Rs. 189.31
Of Hisar Metal Ind. Limited
On 20-01-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 44640 @ Rs. 192.45
Of Hisar Metal Ind. Limited
On 20-01-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 792841 @ Rs. 48.35
Of OM INFRA LIMITED
On 19-01-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 332841 @ Rs. 49.47
Of OM INFRA LIMITED
On 19-01-2023


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1472966 @ Rs. 20.82
Of Dhanlaxmi Bank Limited
On 28-12-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1472966 @ Rs. 20.99
Of Dhanlaxmi Bank Limited
On 28-12-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 120,000 @ Rs. 23.10
Of JETFREIGHT
On 13-12-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 5,000 @ Rs. 22.23
Of JETFREIGHT
On 13-12-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 5923213 @ Rs. 3.05
Of Inventure Gro & Sec Ltd
On 07-11-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1199213 @ Rs. 3.05
Of Inventure Gro & Sec Ltd
On 07-11-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 170681 @ Rs. 27.36
Of Omkar Spl Chem Ltd
On 25-10-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 170681 @ Rs. 27.45
Of Omkar Spl Chem Ltd
On 25-10-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1,220,001 @ Rs. 5.13
Of TILAK
On 28-09-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 220,001 @ Rs. 5.13
Of TILAK
On 28-09-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 60000 @ Rs. 61.80
Of Ameya Precision Eng Ltd
On 15-09-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 60000 @ Rs. 53.30
Of Ameya Precision Eng Ltd
On 14-09-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 12000 @ Rs. 57.22
Of Ameya Precision Eng Ltd
On 14-09-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 139,115 @ Rs. 19.35
Of JETFREIGHT
On 26-08-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 36,736 @ Rs. 18.78
Of JETFREIGHT
On 26-08-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 148030 @ Rs. 19.01
Of Jet Freight Logistics Ltd
On 26-08-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 40000 @ Rs. 42.88
Of Veekayem Fash & App Ltd
On 26-08-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 398030 @ Rs. 19.66
Of Jet Freight Logistics Ltd
On 26-08-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 12000 @ Rs. 44.65
Of Veekayem Fash & App Ltd
On 26-08-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 35244 @ Rs. 19.65
Of Jet Freight Logistics Ltd
On 25-08-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 682,000 @ Rs. 1.22
Of MAHACORP
On 25-08-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 387623 @ Rs. 19.61
Of Jet Freight Logistics Ltd
On 25-08-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 6568999 @ Rs. 3.89
Of Vikas EcoTech Limited
On 18-08-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 3468999 @ Rs. 3.86
Of Vikas EcoTech Limited
On 18-08-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 64,002 @ Rs. 1.24
Of MAHACORP
On 18-08-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1,164,002 @ Rs. 1.20
Of MAHACORP
On 18-08-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 130817 @ Rs. 178.56
Of Bharat Gears Ltd
On 17-08-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 130817 @ Rs. 178.99
Of Bharat Gears Ltd
On 17-08-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 5782665 @ Rs. 3.79
Of Vikas EcoTech Limited
On 02-08-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 682665 @ Rs. 3.81
Of Vikas EcoTech Limited
On 02-08-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 100000 @ Rs. 25.00
Of Agni Green Power Ltd
On 01-08-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 266,819 @ Rs. 11.29
Of GTL
On 14-07-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1,277,819 @ Rs. 11.29
Of GTL
On 14-07-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1365171 @ Rs. 11.12
Of GTL Limited
On 14-07-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 131138 @ Rs. 11.15
Of GTL Limited
On 14-07-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 2804341 @ Rs. 3.53
Of KBC Global Limited
On 04-07-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 3804341 @ Rs. 3.49
Of KBC Global Limited
On 04-07-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 12224820 @ Rs. 3.44
Of KBC Global Limited
On 01-07-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 5785121 @ Rs. 3.46
Of KBC Global Limited
On 01-07-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 10798699 @ Rs. 4.17
Of Vikas EcoTech Limited
On 10-05-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 3992166 @ Rs. 4.18
Of Vikas EcoTech Limited
On 10-05-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 10400000 @ Rs. 2.78
Of Future Consumer Ltd
On 27-04-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 10300000 @ Rs. 2.77
Of Future Consumer Ltd
On 27-04-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 889816 @ Rs. 11.78
Of GTL Limited
On 18-04-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 229816 @ Rs. 11.80
Of GTL Limited
On 18-04-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 799960 @ Rs. 12.08
Of GTL Limited
On 12-04-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 93392 @ Rs. 12.20
Of GTL Limited
On 12-04-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 9,727 @ Rs. 13.11
Of GTL
On 11-04-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 3,548,727 @ Rs. 13.78
Of GTL
On 11-04-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 7829721 @ Rs. 13.75
Of GTL Limited
On 11-04-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1919721 @ Rs. 13.47
Of GTL Limited
On 11-04-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 4373054 @ Rs. 3.90
Of Inventure Gro & Sec Ltd
On 08-04-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 2333054 @ Rs. 3.88
Of Inventure Gro & Sec Ltd
On 08-04-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1692853 @ Rs. 11.35
Of GTL Limited
On 07-04-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1692853 @ Rs. 12.00
Of GTL Limited
On 07-04-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1,000,000 @ Rs. 3.20
Of KHOOBSURAT
On 06-04-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 4493395 @ Rs. 3.89
Of Inventure Gro & Sec Ltd
On 04-04-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1693395 @ Rs. 3.90
Of Inventure Gro & Sec Ltd
On 04-04-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1,000,000 @ Rs. 2.52
Of KHOOBSURAT
On 01-04-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 7183048 @ Rs. 3.68
Of Inventure Gro & Sec Ltd
On 04-03-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 3645041 @ Rs. 3.71
Of Inventure Gro & Sec Ltd
On 04-03-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 15436190 @ Rs. 4.16
Of Inventure Gro & Sec Ltd
On 10-02-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 5836190 @ Rs. 4.21
Of Inventure Gro & Sec Ltd
On 10-02-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 75,011 @ Rs. 4.28
Of INVENTURE
On 10-02-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 9,675,011 @ Rs. 4.21
Of INVENTURE
On 10-02-2022


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 6700000 @ Rs. 4.15
Of Inventure Gro & Sec Ltd
On 03-02-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 725000 @ Rs. 4.17
Of Inventure Gro & Sec Ltd
On 03-02-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 2150624 @ Rs. 3.70
Of Vikas Eco Re. 0.50 ppd up
On 25-01-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 242866 @ Rs. 3.73
Of Vikas Eco Re. 0.50 ppd up
On 25-01-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 5476062 @ Rs. 6.17
Of Inventure Gro & Sec Ltd
On 20-01-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1876062 @ Rs. 6.20
Of Inventure Gro & Sec Ltd
On 20-01-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 125412 @ Rs. 19.84
Of Patel Integrated Logistic
On 18-01-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 157412 @ Rs. 19.77
Of Patel Integrated Logistic
On 18-01-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 250000 @ Rs. 6.95
Of Patel Inte Rs. 2.5 ppd up
On 18-01-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1209883 @ Rs. 89.32
Of 3i Infotech Limited
On 12-01-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 948009 @ Rs. 88.72
Of 3i Infotech Limited
On 12-01-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 725789 @ Rs. 31.59
Of KCP Sug & Ind Corp Ltd.
On 04-01-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 330789 @ Rs. 31.42
Of KCP Sug & Ind Corp Ltd.
On 04-01-2022


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 38637227 @ Rs. 6.48
Of Jaiprakash Power Ven. Lt
On 29-12-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 28637227 @ Rs. 6.46
Of Jaiprakash Power Ven. Lt
On 29-12-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 3850000 @ Rs. 1.20
Of Vikas Lif Re. 0.40 ppd up
On 28-12-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 647413 @ Rs. 8.85
Of MT Educare Ltd
On 10-12-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 597413 @ Rs. 9.00
Of MT Educare Ltd
On 10-12-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 272247 @ Rs. 6.05
Of Patel Inte Rs. 2.5 ppd up
On 10-12-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 143161 @ Rs. 165.34
Of Lovable Lingerie Ltd
On 15-11-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 143161 @ Rs. 166.00
Of Lovable Lingerie Ltd
On 15-11-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1196991 @ Rs. 4.11
Of Vikas Wsp Ltd
On 09-11-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 2364435 @ Rs. 4.08
Of Vikas Wsp Ltd
On 09-11-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 6422102 @ Rs. 2.20
Of Vikas EcoTech Limited
On 14-10-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 4022102 @ Rs. 2.13
Of Vikas EcoTech Limited
On 14-10-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 20724236 @ Rs. 3.30
Of Reliance Comm. Ltd.
On 07-10-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 16024236 @ Rs. 3.32
Of Reliance Comm. Ltd.
On 07-10-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 50662 @ Rs. 492.89
Of Alphageo (India) Limited
On 05-10-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 31162 @ Rs. 495.01
Of Alphageo (India) Limited
On 05-10-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 33672 @ Rs. 341.61
Of Alphageo (India) Limited
On 26-08-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 33672 @ Rs. 343.42
Of Alphageo (India) Limited
On 26-08-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 61512646 @ Rs. 3.57
Of Reliance Comm. Ltd.
On 27-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 37507646 @ Rs. 3.49
Of Reliance Comm. Ltd.
On 27-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 2446414 @ Rs. 3.15
Of Orient Green Power Co Ltd
On 23-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 5646414 @ Rs. 3.15
Of Orient Green Power Co Ltd
On 23-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 122081 @ Rs. 76.66
Of Biofil Chemicals & Pharm
On 22-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 83081 @ Rs. 78.05
Of Biofil Chemicals & Pharm
On 22-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 11590801 @ Rs. 3.37
Of Orient Green Power Co Ltd
On 20-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 4990801 @ Rs. 3.39
Of Orient Green Power Co Ltd
On 20-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 177164 @ Rs. 19.66
Of Sumit Woods Limited
On 14-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 177164 @ Rs. 19.68
Of Sumit Woods Limited
On 14-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 3150000 @ Rs. 3.28
Of Orient Green Power Co Ltd
On 13-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 4050000 @ Rs. 3.29
Of Orient Green Power Co Ltd
On 13-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 7367694 @ Rs. 3.14
Of Orient Green Power Co Ltd
On 12-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 15508716 @ Rs. 3.07
Of Orient Green Power Co Ltd
On 12-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 72181297 @ Rs. 3.15
Of Reliance Comm. Ltd.
On 09-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 27681297 @ Rs. 3.17
Of Reliance Comm. Ltd.
On 09-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1846188 @ Rs. 20.64
Of Reliance Capital Limited
On 08-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1146188 @ Rs. 20.54
Of Reliance Capital Limited
On 08-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 419793 @ Rs. 99.05
Of UFO Moviez India Ltd.
On 07-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 274793 @ Rs. 99.25
Of UFO Moviez India Ltd.
On 07-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 3259579 @ Rs. 23.23
Of Reliance Capital Limited
On 02-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 26808856 @ Rs. 3.72
Of Reliance Comm. Ltd.
On 02-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 4159579 @ Rs. 23.44
Of Reliance Capital Limited
On 02-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 23808856 @ Rs. 3.71
Of Reliance Comm. Ltd.
On 02-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1407094 @ Rs. 31.58
Of Pennar Industries Ltd
On 01-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1407094 @ Rs. 31.64
Of Pennar Industries Ltd
On 01-07-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1 @ Rs. 5.35
Of Uttam Galva Steels Limite
On 29-06-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1300001 @ Rs. 5.77
Of Uttam Galva Steels Limite
On 29-06-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 171777 @ Rs. 15.32
Of Sumit Woods Limited
On 16-06-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 171777 @ Rs. 15.36
Of Sumit Woods Limited
On 16-06-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 14947632 @ Rs. 11.41
Of Hindustan Construc Co.
On 28-05-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 9892954 @ Rs. 11.43
Of Hindustan Construc Co.
On 28-05-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 14456621 @ Rs. 9.00
Of 3i Infotech Limited
On 25-05-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 13156621 @ Rs. 9.07
Of 3i Infotech Limited
On 25-05-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 155773 @ Rs. 100.21
Of Trigyn Technologies Ltd
On 24-05-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 155773 @ Rs. 100.62
Of Trigyn Technologies Ltd
On 24-05-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1338935 @ Rs. 120.90
Of Everest Kanto Cylinder Li
On 11-05-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1248935 @ Rs. 119.44
Of Everest Kanto Cylinder Li
On 11-05-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 75308 @ Rs. 54.97
Of BSL Ltd
On 07-05-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 84308 @ Rs. 54.84
Of BSL Ltd
On 07-05-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 3,692,949 @ Rs. .89
Of SITINET
On 06-05-2021


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 4,792,949 @ Rs. .90
Of SITINET
On 06-05-2021


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 21072017 @ Rs. 1.64
Of Reliance Comm. Ltd.
On 30-04-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 5672017 @ Rs. 1.64
Of Reliance Comm. Ltd.
On 30-04-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1440740 @ Rs. 83.08
Of Pricol Limited
On 26-04-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 758740 @ Rs. 83.95
Of Pricol Limited
On 26-04-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 157675 @ Rs. 102.28
Of Bal Pharma Limited
On 23-04-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 157675 @ Rs. 103.43
Of Bal Pharma Limited
On 23-04-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 553397 @ Rs. 220.51
Of Aptech Limited
On 01-04-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 423397 @ Rs. 221.50
Of Aptech Limited
On 01-04-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 6617653 @ Rs. 7.53
Of Bajaj Hindustan Sugar Ltd
On 03-03-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 5317653 @ Rs. 7.58
Of Bajaj Hindustan Sugar Ltd
On 03-03-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 229907 @ Rs. 68.03
Of Pricol Limited
On 25-02-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 671282 @ Rs. 68.39
Of Pricol Limited
On 25-02-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1293395 @ Rs. 3.34
Of Bhandari Hosiery Exp Ltd
On 29-01-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 993395 @ Rs. 3.29
Of Bhandari Hosiery Exp Ltd
On 29-01-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 34822 @ Rs. 7.92
Of Garden Silk Mills Ltd.
On 19-01-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 365916 @ Rs. 7.77
Of Garden Silk Mills Ltd.
On 19-01-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 197,167 @ Rs. 7.68
Of GARDENSILK
On 18-01-2021


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 650,075 @ Rs. 7.70
Of GARDENSILK
On 18-01-2021


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 146650 @ Rs. 7.91
Of Garden Silk Mills Ltd.
On 18-01-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 285523 @ Rs. 7.92
Of Garden Silk Mills Ltd.
On 18-01-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 5,722 @ Rs. 8.11
Of GARDENSILK
On 15-01-2021


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 491,477 @ Rs. 8.10
Of GARDENSILK
On 15-01-2021


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 363,677 @ Rs. 8.42
Of GARDENSILK
On 14-01-2021


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 16,761 @ Rs. 9.08
Of GARDENSILK
On 14-01-2021


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1520891 @ Rs. 8.37
Of Garden Silk Mills Ltd.
On 14-01-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 39372 @ Rs. 9.01
Of Garden Silk Mills Ltd.
On 14-01-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1490496 @ Rs. 28.23
Of Southern Petro Ind Corp
On 08-01-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 814271 @ Rs. 27.38
Of Southern Petro Ind Corp
On 08-01-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 6,065,082 @ Rs. 2.83
Of RTNPOWER
On 04-01-2021


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 29,865,082 @ Rs. 2.79
Of RTNPOWER
On 04-01-2021


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 47836533 @ Rs. 2.70
Of RattanIndia Power Limited
On 04-01-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 21536533 @ Rs. 2.74
Of RattanIndia Power Limited
On 04-01-2021


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 463 @ Rs. 36.53
Of Libas Consu Products Ltd
On 31-12-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 92463 @ Rs. 35.62
Of Libas Consu Products Ltd
On 31-12-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 248572 @ Rs. 37.79
Of Libas Consu Products Ltd
On 30-12-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 76572 @ Rs. 38.09
Of Libas Consu Products Ltd
On 30-12-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1214367 @ Rs. 72.06
Of GATI Limited
On 11-11-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1159367 @ Rs. 72.31
Of GATI Limited
On 11-11-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 3631981 @ Rs. 15.30
Of Jain Irrigation Systems L
On 09-11-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 2656408 @ Rs. 15.38
Of Jain Irrigation Systems L
On 09-11-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 938159 @ Rs. 65.14
Of GATI Limited
On 27-10-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 858159 @ Rs. 65.81
Of GATI Limited
On 27-10-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 204912 @ Rs. 117.52
Of Aptech Limited
On 12-08-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 194912 @ Rs. 117.96
Of Aptech Limited
On 12-08-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 519615 @ Rs. 35.98
Of Tourism Finance Corp
On 29-06-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 109615 @ Rs. 36.68
Of Tourism Finance Corp
On 29-06-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 51646 @ Rs. 207.13
Of Kakatiya Cements Ltd
On 01-02-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 64646 @ Rs. 205.99
Of Kakatiya Cements Ltd
On 01-02-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 555868 @ Rs. 45.16
Of BGR Energy Systems Ltd
On 27-01-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 480868 @ Rs. 44.91
Of BGR Energy Systems Ltd
On 27-01-2020


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 50,003 @ Rs. 115.10
Of DIAMINESQ
On 18-11-2019


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 50,003 @ Rs. 116.33
Of DIAMINESQ
On 18-11-2019


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 393662 @ Rs. 137.05
Of Liberty Shoes Ltd
On 08-11-2019


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 337662 @ Rs. 138.27
Of Liberty Shoes Ltd
On 08-11-2019


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 227932 @ Rs. 186.08
Of Aptech Limited
On 05-11-2019


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 113898 @ Rs. 186.97
Of Aptech Limited
On 05-11-2019


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 123834 @ Rs. 358.99
Of Shankara Bldg Product Ltd
On 06-09-2019


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 105834 @ Rs. 358.93
Of Shankara Bldg Product Ltd
On 06-09-2019


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 79892 @ Rs. 123.34
Of Global Vectra Helicorp Li
On 18-04-2019


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 79892 @ Rs. 124.30
Of Global Vectra Helicorp Li
On 18-04-2019


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 196378 @ Rs. 36.18
Of Kohinoor Foods
On 26-11-2018


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 196378 @ Rs. 35.93
Of Kohinoor Foods
On 26-11-2018


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 48000 @ Rs. 8.66
Of Unique Organics
On 26-07-2018


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 436577 @ Rs. 16.31
Of Sumeet Ind
On 05-04-2018


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 366577 @ Rs. 16.48
Of Sumeet Ind
On 05-04-2018


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 118089 @ Rs. 156.38
Of Kamat Hotels
On 24-01-2018


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 118089 @ Rs. 154.30
Of Kamat Hotels
On 24-01-2018


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 708513 @ Rs. 36.30
Of Ashima
On 10-01-2018


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 797513 @ Rs. 35.94
Of Ashima
On 10-01-2018


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 56000 @ Rs. 41.50
Of Felix Industrie
On 08-12-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 32000 @ Rs. 42.16
Of Felix Industrie
On 08-12-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 142392 @ Rs. 130.83
Of Kamat Hotels
On 07-12-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 136392 @ Rs. 129.85
Of Kamat Hotels
On 07-12-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 280650 @ Rs. 71.15
Of Lyka Labs
On 06-11-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 280650 @ Rs. 69.00
Of Lyka Labs
On 06-11-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1144 @ Rs. 10,781.42
Of Polson
On 31-10-2017


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1188 @ Rs. 10,219.65
Of Polson
On 31-10-2017


BSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 88052 @ Rs. 124.30
Of Kamat Hotels
On 12-10-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 188052 @ Rs. 125.21
Of Kamat Hotels
On 12-10-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 30000 @ Rs. 97.38
Of Madhya Pradesh
On 04-10-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 30000 @ Rs. 93.00
Of Madhya Pradesh
On 04-10-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 141141 @ Rs. 102.25
Of Kamat Hotels
On 11-09-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 141141 @ Rs. 104.14
Of Kamat Hotels
On 11-09-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 235815 @ Rs. 317.59
Of Aptech
On 08-09-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 235815 @ Rs. 317.77
Of Aptech
On 08-09-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 154929 @ Rs. 81.36
Of Kamat Hotels
On 04-09-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 166881 @ Rs. 81.07
Of Kamat Hotels
On 04-09-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 98112 @ Rs. 945.26
Of Vadilal Ind
On 08-08-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 100912 @ Rs. 970.55
Of Vadilal Ind
On 08-08-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 363155 @ Rs. 64.15
Of Kamat Hotels
On 04-08-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 461186 @ Rs. 64.03
Of Kamat Hotels
On 04-08-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 127958 @ Rs. 103.47
Of NELCO
On 02-08-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 127958 @ Rs. 102.94
Of NELCO
On 02-08-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1209169 @ Rs. 26.09
Of Ashima
On 28-07-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 465169 @ Rs. 26.15
Of Ashima
On 28-07-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 149866 @ Rs. 60.38
Of Kamat Hotels
On 24-07-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 149866 @ Rs. 61.31
Of Kamat Hotels
On 24-07-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 295362 @ Rs. 402.67
Of BF Utilities
On 21-07-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 295362 @ Rs. 403.88
Of BF Utilities
On 21-07-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 548121 @ Rs. 105.08
Of NELCO
On 18-07-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 552957 @ Rs. 105.31
Of NELCO
On 18-07-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 48000 @ Rs. 41.40
Of Bansal Multifle
On 13-07-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 48000 @ Rs. 41.54
Of Bansal Multifle
On 13-07-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 439369 @ Rs. 21.51
Of Ashima
On 03-07-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 836258 @ Rs. 21.22
Of Ashima
On 03-07-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 209196 @ Rs. 214.47
Of Aptech
On 18-05-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 203723 @ Rs. 211.54
Of Aptech
On 18-05-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 833650 @ Rs. 22.23
Of Ashima
On 15-05-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 478650 @ Rs. 22.22
Of Ashima
On 15-05-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 60666 @ Rs. 996.93
Of Vadilal Ind
On 05-04-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 60666 @ Rs. 999.49
Of Vadilal Ind
On 05-04-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 52899 @ Rs. 971.48
Of Vadilal Ind
On 30-03-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 52899 @ Rs. 971.07
Of Vadilal Ind
On 30-03-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 48000 @ Rs. 68.67
Of Libas Designs
On 09-01-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 48000 @ Rs. 69.24
Of Libas Designs
On 09-01-2017


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1,37,930 @ Rs. 7.35
Of Hanung Toys and Textiles
On 07-07-2016


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1,85,430 @ Rs. 7.4
Of Hanung Toys and Textiles
On 07-07-2016


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 2,20,121 @ Rs. 6.42
Of Hanung Toys and Textiles
On 05-07-2016


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1,50,121 @ Rs. 6.49
Of Hanung Toys and Textiles
On 05-07-2016


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 50066 @ Rs. 977.86
Of Bharat Bijlee Ltd
On 11-04-2016


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 27388 @ Rs. 971.32
Of Bharat Bijlee Ltd
On 11-04-2016


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 10800 @ Rs. 99.71
Of HEC Infra Projects Ltd.
On 30-03-2016


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 10800 @ Rs. 99.14
Of HEC Infra Projects Ltd.
On 30-03-2016


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 1,79,029 @ Rs. 16.59
Of Ashima Limited
On 23-12-2015


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1,79,029 @ Rs. 16.88
Of Ashima Limited
On 23-12-2015


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 2,17,044 @ Rs. 12.72
Of Ashima Limited
On 30-11-2015


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 1,40,044 @ Rs. 12.83
Of Ashima Limited
On 30-11-2015


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 44604 @ Rs. 501.27
Of Vadilal Industries Ltd
On 08-09-2015


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 44604 @ Rs. 483.12
Of Vadilal Industries Ltd
On 08-09-2015


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
bought 69869 @ Rs. 65.19
Of Autoline Industries Limit
On 15-07-2015


NSE


ANKITA VISHAL SHAH
sold 64869 @ Rs. 66.84
Of Autoline Industries Limit
On 15-07-2015


NSE


Bulk Deals

Bulk Deals for All Stocks listed on NSE and BSE.
See all the large transactions via Bulk deals made by promoters, mutual funds, financial institutions, insurance companies, banks, venture capitalists and foreign institutional investors.

You can search by name or superstar or by a range of dates to find out the relevant bulk deal. You can get all the bulk deals of the past by clicking on the company name.
Date Company Client Trans Quantity Traded Market Type
2024/05/2222-05-2024 Hind Motors ANKITA VISHAL SHAH Buy 1763562 37.09 NSE
2024/05/2222-05-2024 Hind Motors ANKITA VISHAL SHAH Sell 1646562 36.76 NSE
2024/05/1717-05-2024 Hind Motors ANKITA VISHAL SHAH Buy 1152432 38.46 NSE
2024/05/1717-05-2024 Hind Motors ANKITA VISHAL SHAH Sell 1052432 38.63 NSE
2024/05/1515-05-2024 Vikas Life ANKITA VISHAL SHAH Sell 3926174 5.14 NSE
2024/05/1515-05-2024 Vikas Life ANKITA VISHAL SHAH Buy 8918889 5.09 NSE
2024/05/0606-05-2024 Williamson Mago ANKITA VISHAL SHAH Sell 45655 42.88 NSE
2024/05/0606-05-2024 Williamson Mago ANKITA VISHAL SHAH Buy 178655 43.53 NSE
2024/04/3030-04-2024 MTNL ANKITA VISHAL SHAH Sell 2216310 39.90 NSE
2024/04/3030-04-2024 MTNL ANKITA VISHAL SHAH Buy 3016310 40.54 NSE
2024/04/2929-04-2024 Hind Motors ANKITA VISHAL SHAH Sell 1046806 31.42 NSE
2024/04/2929-04-2024 Hind Motors ANKITA VISHAL SHAH Buy 1046806 31.07 NSE
2024/04/2323-04-2024 MTNL ANKITA VISHAL SHAH Sell 1711737 39.55 NSE
2024/04/2323-04-2024 MTNL ANKITA VISHAL SHAH Buy 1711737 39.19 NSE
2024/04/0505-04-2024 MTNL ANKITA VISHAL SHAH Buy 1773401 39.60 NSE
2024/04/0505-04-2024 MTNL ANKITA VISHAL SHAH Sell 915401 39.82 NSE
2024/04/0101-04-2024 Arshiya ANKITA VISHAL SHAH Buy 1476341 5.90 NSE
2024/03/0101-03-2024 BGR Energy ANKITA VISHAL SHAH Buy 385001 54.40 NSE
2024/03/0101-03-2024 BGR Energy ANKITA VISHAL SHAH Sell 385001 53.69 NSE
2024/02/2121-02-2024 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Sell 4000000 0.85 NSE
2024/02/2121-02-2024 Tijaria Polypip ANKITA VISHAL SHAH Sell 200000 7.63 NSE
2024/02/2020-02-2024 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Buy 4000000 0.80 NSE
2024/02/2020-02-2024 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Sell 13000000 0.80 NSE
2024/02/2020-02-2024 Tijaria Polypip ANKITA VISHAL SHAH Buy 300000 7.95 NSE
2024/02/2020-02-2024 Tijaria Polypip ANKITA VISHAL SHAH Sell 300000 7.88 NSE
2024/02/1919-02-2024 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Buy 3500000 0.75 NSE
2024/02/1919-02-2024 Pritish Nandy ANKITA VISHAL SHAH Sell 547 69.72 NSE
2024/02/1919-02-2024 Pritish Nandy ANKITA VISHAL SHAH Buy 100547 69.17 NSE
2024/02/1616-02-2024 Nectar Life ANKITA VISHAL SHAH Buy 1547355 43.88 NSE
2024/02/1616-02-2024 Nectar Life ANKITA VISHAL SHAH Sell 1097355 43.34 NSE
2024/02/1515-02-2024 Cambridge Tech ANKITA VISHAL SHAH Sell 167687 102.65 NSE
2024/02/1515-02-2024 Cambridge Tech ANKITA VISHAL SHAH Buy 157687 103.05 NSE
2024/02/1414-02-2024 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Sell 4542241 5.71 NSE
2024/02/1414-02-2024 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Buy 9842241 5.51 NSE
2024/02/0909-02-2024 Sadbhav Engg ANKITA VISHAL SHAH Sell 671208 29.34 NSE
2024/02/0909-02-2024 Sadbhav Engg ANKITA VISHAL SHAH Buy 1184236 29.51 NSE
2024/02/0808-02-2024 MTNL ANKITA VISHAL SHAH Buy 2334275 51.26 NSE
2024/02/0808-02-2024 MTNL ANKITA VISHAL SHAH Sell 2084275 51.78 NSE
2024/02/0707-02-2024 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Buy 9500000 0.73 NSE
2024/02/0606-02-2024 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Buy 28481216 6.15 NSE
2024/02/0606-02-2024 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Sell 13187216 6.25 NSE
2024/01/3131-01-2024 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Sell 10050454 5.27 NSE
2024/01/3131-01-2024 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Buy 13850454 5.22 NSE
2024/01/2929-01-2024 Arshiya ANKITA VISHAL SHAH Buy 1500000 6.45 NSE
2024/01/2525-01-2024 Archies ANKITA VISHAL SHAH Buy 294568 34.05 NSE
2024/01/2525-01-2024 Archies ANKITA VISHAL SHAH Sell 224568 33.98 NSE
2024/01/2424-01-2024 Liberty Shoes ANKITA VISHAL SHAH Sell 175998 377.56 NSE
2024/01/2424-01-2024 Liberty Shoes ANKITA VISHAL SHAH Buy 190998 376.70 NSE
2024/01/1919-01-2024 Liberty Shoes ANKITA VISHAL SHAH Sell 136539 399.35 NSE
2024/01/1919-01-2024 Liberty Shoes ANKITA VISHAL SHAH Buy 136539 392.77 NSE
2024/01/1010-01-2024 Balkrishna ANKITA VISHAL SHAH Buy 240870 42.88 NSE
2024/01/1010-01-2024 Balkrishna ANKITA VISHAL SHAH Sell 250870 43.26 NSE
2024/01/0404-01-2024 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Buy 19875153 4.59 NSE
2024/01/0404-01-2024 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Sell 12675153 4.62 NSE
2024/01/0404-01-2024 Inventure Grow ANKITA VISHAL SHAH Sell 9474074 3.19 NSE
2024/01/0404-01-2024 Inventure Grow ANKITA VISHAL SHAH Buy 10774074 3.09 NSE
2024/01/0101-01-2024 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Sell 5000000 0.60 NSE
2023/12/2828-12-2023 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Sell 19350000 0.70 NSE
2023/12/2727-12-2023 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Sell 5000788 0.65 NSE
2023/12/2727-12-2023 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Buy 12650788 0.65 NSE
2023/12/2626-12-2023 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Buy 8000000 0.60 NSE
2023/12/1212-12-2023 TVS Electronics ANKITA VISHAL SHAH Sell 433164 402.95 NSE
2023/12/1212-12-2023 TVS Electronics ANKITA VISHAL SHAH Buy 544164 400.01 NSE
2023/12/1111-12-2023 Inventure Grow ANKITA VISHAL SHAH Sell 9707291 2.70 NSE
2023/12/1111-12-2023 Inventure Grow ANKITA VISHAL SHAH Buy 11307291 2.66 NSE
2023/11/2828-11-2023 Shemaroo Ent ANKITA VISHAL SHAH Buy 425960 173.20 NSE
2023/11/2828-11-2023 Shemaroo Ent ANKITA VISHAL SHAH Sell 352960 173.34 NSE
2023/11/2424-11-2023 Lovable Lingeri ANKITA VISHAL SHAH Buy 210029 164.95 NSE
2023/11/2424-11-2023 Lovable Lingeri ANKITA VISHAL SHAH Sell 210029 166.35 NSE
2023/11/2323-11-2023 Inventure Grow ANKITA VISHAL SHAH Buy 7073909 2.47 NSE
2023/11/2323-11-2023 Inventure Grow ANKITA VISHAL SHAH Sell 4073909 2.48 NSE
2023/11/2121-11-2023 Vikas Life ANKITA VISHAL SHAH Buy 3282281 5.43 NSE
2023/11/2121-11-2023 Vikas Life ANKITA VISHAL SHAH Sell 9122688 5.66 NSE
2023/11/2020-11-2023 Vikas Life ANKITA VISHAL SHAH Sell 9725648 5.53 NSE
2023/11/2020-11-2023 Vikas Life ANKITA VISHAL SHAH Buy 26525648 5.50 NSE
2023/11/1616-11-2023 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Buy 5000000 0.60 NSE
2023/11/1313-11-2023 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Buy 5000000 0.60 NSE
2023/11/1010-11-2023 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Sell 10000000 0.60 NSE
2023/11/0909-11-2023 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Buy 15000000 0.53 NSE
2023/11/0707-11-2023 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Sell 22933450 3.36 NSE
2023/11/0707-11-2023 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Buy 44106450 3.36 NSE
2023/10/1616-10-2023 Super Spinning ANKITA VISHAL SHAH Buy 575134 11.46 NSE
2023/10/1616-10-2023 Super Spinning ANKITA VISHAL SHAH Sell 246992 11.25 NSE
2023/10/0909-10-2023 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Sell 10972883 2.84 NSE
2023/10/0909-10-2023 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Buy 4114361 2.84 NSE
2023/10/0606-10-2023 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Sell 6676910 3.06 NSE
2023/10/0606-10-2023 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Buy 23276910 3.03 NSE
2023/09/2727-09-2023 Inventure Grow ANKITA VISHAL SHAH Sell 2012671 2.46 NSE
2023/09/2727-09-2023 Inventure Grow ANKITA VISHAL SHAH Buy 4322671 2.43 NSE
2023/09/2121-09-2023 STL Global ANKITA VISHAL SHAH Buy 216493 21.19 NSE
2023/09/2121-09-2023 STL Global ANKITA VISHAL SHAH Sell 116493 21.27 NSE
2023/09/1111-09-2023 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Sell 4815209 2.98 NSE
2023/09/1111-09-2023 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Buy 13015894 2.93 NSE
2023/09/0707-09-2023 GTL ANKITA VISHAL SHAH Buy 1188725 9.82 NSE
2023/09/0707-09-2023 GTL ANKITA VISHAL SHAH Sell 188725 9.79 NSE
2023/09/0404-09-2023 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Sell 10116347 2.64 NSE
2023/09/0404-09-2023 FCS Software ANKITA VISHAL SHAH Buy 15116347 2.60 NSE
2023/08/2424-08-2023 CLARA ANKITA VISHAL SHAH Sell 11,620 208.78 BSE
2023/08/2424-08-2023 CLARA ANKITA VISHAL SHAH Buy 34,860 207.01 BSE
2023/08/2121-08-2023 Bhandari Hosier ANKITA VISHAL SHAH Buy 1524637 6.09 NSE
2023/08/2121-08-2023 Bhandari Hosier ANKITA VISHAL SHAH Sell 1304637 6.19 NSE
2023/08/1616-08-2023 GGENG ANKITA VISHAL SHAH Sell 3,500,000 1.11 BSE
2023/08/1616-08-2023 GGENG ANKITA VISHAL SHAH Buy 5,000,000 1.09 BSE
2023/08/1414-08-2023 Agri-Tech ANKITA VISHAL SHAH Buy 30570 166.27 NSE
2023/08/1414-08-2023 Agri-Tech ANKITA VISHAL SHAH Sell 30570 167.60 NSE
2023/07/2020-07-2023 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Buy 250000 1.05 NSE
2023/07/2020-07-2023 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Sell 3416438 1.00 NSE
2023/07/1919-07-2023 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Sell 4560001 1.05 NSE
2023/07/1919-07-2023 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Buy 200001 1.05 NSE
2023/07/1717-07-2023 Godha Cabcon ANKITA VISHAL SHAH Buy 7556000 1.06 NSE
2023/06/1515-06-2023 Urja Global ANKITA VISHAL SHAH Sell 3028017 11.36 NSE
2023/06/1515-06-2023 Urja Global ANKITA VISHAL SHAH Buy 3743017 11.22 NSE
2023/06/0606-06-2023 MTNL ANKITA VISHAL SHAH Buy 1443446 20.40 NSE
2023/06/0606-06-2023 MTNL ANKITA VISHAL SHAH Sell 703446 20.47 NSE
2023/03/0909-03-2023 ADCON ANKITA VISHAL SHAH Sell 200,000 1.82 BSE
2023/03/0808-03-2023 ADCON ANKITA VISHAL SHAH Sell 300,000 1.73 BSE
2023/03/0303-03-2023 ADCON ANKITA VISHAL SHAH Sell 340,000 1.75 BSE
2023/03/0202-03-2023 ADCON ANKITA VISHAL SHAH Sell 761,416 1.83 BSE
2023/03/0202-03-2023 ADCON ANKITA VISHAL SHAH Buy 467,927 1.78 BSE
2023/02/2727-02-2023 ADCON ANKITA VISHAL SHAH Sell 1,600,000 2.13 BSE
2023/02/2424-02-2023 ADCON ANKITA VISHAL SHAH Buy 1,600,000 1.85 BSE
2023/01/2424-01-2023 TVS Electronics Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 119523 425.76 NSE
2023/01/2424-01-2023 TVS Electronics Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 113523 426.53 NSE
2023/01/2020-01-2023 Hisar Metal Ind. Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 44640 189.31 NSE
2023/01/2020-01-2023 Hisar Metal Ind. Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 44640 192.45 NSE
2023/01/1919-01-2023 OM INFRA LIMITED ANKITA VISHAL SHAH BUY 792841 48.35 NSE
2023/01/1919-01-2023 OM INFRA LIMITED ANKITA VISHAL SHAH SELL 332841 49.47 NSE
2022/12/2828-12-2022 Dhanlaxmi Bank Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 1472966 20.82 NSE
2022/12/2828-12-2022 Dhanlaxmi Bank Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 1472966 20.99 NSE
2022/12/1313-12-2022 JETFREIGHT ANKITA VISHAL SHAH Buy 120,000 23.10 BSE
2022/12/1313-12-2022 JETFREIGHT ANKITA VISHAL SHAH Sell 5,000 22.23 BSE
2022/11/0707-11-2022 Inventure Gro & Sec Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 5923213 3.05 NSE
2022/11/0707-11-2022 Inventure Gro & Sec Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 1199213 3.05 NSE
2022/10/2525-10-2022 Omkar Spl Chem Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 170681 27.36 NSE
2022/10/2525-10-2022 Omkar Spl Chem Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 170681 27.45 NSE
2022/09/2828-09-2022 TILAK ANKITA VISHAL SHAH Sell 1,220,001 5.13 BSE
2022/09/2828-09-2022 TILAK ANKITA VISHAL SHAH Buy 220,001 5.13 BSE
2022/09/1515-09-2022 Ameya Precision Eng Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 60000 61.80 NSE
2022/09/1414-09-2022 Ameya Precision Eng Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 60000 53.30 NSE
2022/09/1414-09-2022 Ameya Precision Eng Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 12000 57.22 NSE
2022/08/2626-08-2022 JETFREIGHT ANKITA VISHAL SHAH Sell 139,115 19.35 BSE
2022/08/2626-08-2022 JETFREIGHT ANKITA VISHAL SHAH Buy 36,736 18.78 BSE
2022/08/2626-08-2022 Jet Freight Logistics Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 148030 19.01 NSE
2022/08/2626-08-2022 Veekayem Fash & App Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 40000 42.88 NSE
2022/08/2626-08-2022 Jet Freight Logistics Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 398030 19.66 NSE
2022/08/2626-08-2022 Veekayem Fash & App Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 12000 44.65 NSE
2022/08/2525-08-2022 Jet Freight Logistics Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 35244 19.65 NSE
2022/08/2525-08-2022 MAHACORP ANKITA VISHAL SHAH Sell 682,000 1.22 BSE
2022/08/2525-08-2022 Jet Freight Logistics Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 387623 19.61 NSE
2022/08/1818-08-2022 Vikas EcoTech Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 6568999 3.89 NSE
2022/08/1818-08-2022 Vikas EcoTech Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 3468999 3.86 NSE
2022/08/1818-08-2022 MAHACORP ANKITA VISHAL SHAH Sell 64,002 1.24 BSE
2022/08/1818-08-2022 MAHACORP ANKITA VISHAL SHAH Buy 1,164,002 1.20 BSE
2022/08/1717-08-2022 Bharat Gears Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 130817 178.56 NSE
2022/08/1717-08-2022 Bharat Gears Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 130817 178.99 NSE
2022/08/0202-08-2022 Vikas EcoTech Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 5782665 3.79 NSE
2022/08/0202-08-2022 Vikas EcoTech Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 682665 3.81 NSE
2022/08/0101-08-2022 Agni Green Power Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 100000 25.00 NSE
2022/07/1414-07-2022 GTL ANKITA VISHAL SHAH Buy 266,819 11.29 BSE
2022/07/1414-07-2022 GTL ANKITA VISHAL SHAH Sell 1,277,819 11.29 BSE
2022/07/1414-07-2022 GTL Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 1365171 11.12 NSE
2022/07/1414-07-2022 GTL Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 131138 11.15 NSE
2022/07/0404-07-2022 KBC Global Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 2804341 3.53 NSE
2022/07/0404-07-2022 KBC Global Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 3804341 3.49 NSE
2022/07/0101-07-2022 KBC Global Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 12224820 3.44 NSE
2022/07/0101-07-2022 KBC Global Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 5785121 3.46 NSE
2022/05/1010-05-2022 Vikas EcoTech Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 10798699 4.17 NSE
2022/05/1010-05-2022 Vikas EcoTech Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 3992166 4.18 NSE
2022/04/2727-04-2022 Future Consumer Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 10400000 2.78 NSE
2022/04/2727-04-2022 Future Consumer Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 10300000 2.77 NSE
2022/04/1818-04-2022 GTL Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 889816 11.78 NSE
2022/04/1818-04-2022 GTL Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 229816 11.80 NSE
2022/04/1212-04-2022 GTL Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 799960 12.08 NSE
2022/04/1212-04-2022 GTL Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 93392 12.20 NSE
2022/04/1111-04-2022 GTL ANKITA VISHAL SHAH Buy 9,727 13.11 BSE
2022/04/1111-04-2022 GTL ANKITA VISHAL SHAH Sell 3,548,727 13.78 BSE
2022/04/1111-04-2022 GTL Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 7829721 13.75 NSE
2022/04/1111-04-2022 GTL Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 1919721 13.47 NSE
2022/04/0808-04-2022 Inventure Gro & Sec Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 4373054 3.90 NSE
2022/04/0808-04-2022 Inventure Gro & Sec Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 2333054 3.88 NSE
2022/04/0707-04-2022 GTL Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 1692853 11.35 NSE
2022/04/0707-04-2022 GTL Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 1692853 12.00 NSE
2022/04/0606-04-2022 KHOOBSURAT ANKITA VISHAL SHAH Sell 1,000,000 3.20 BSE
2022/04/0404-04-2022 Inventure Gro & Sec Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 4493395 3.89 NSE
2022/04/0404-04-2022 Inventure Gro & Sec Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 1693395 3.90 NSE
2022/04/0101-04-2022 KHOOBSURAT ANKITA VISHAL SHAH Buy 1,000,000 2.52 BSE
2022/03/0404-03-2022 Inventure Gro & Sec Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 7183048 3.68 NSE
2022/03/0404-03-2022 Inventure Gro & Sec Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 3645041 3.71 NSE
2022/02/1010-02-2022 Inventure Gro & Sec Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 15436190 4.16 NSE
2022/02/1010-02-2022 Inventure Gro & Sec Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 5836190 4.21 NSE
2022/02/1010-02-2022 INVENTURE ANKITA VISHAL SHAH Buy 75,011 4.28 BSE
2022/02/1010-02-2022 INVENTURE ANKITA VISHAL SHAH Sell 9,675,011 4.21 BSE
2022/02/0303-02-2022 Inventure Gro & Sec Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 6700000 4.15 NSE
2022/02/0303-02-2022 Inventure Gro & Sec Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 725000 4.17 NSE
2022/01/2525-01-2022 Vikas Eco Re. 0.50 ppd up ANKITA VISHAL SHAH BUY 2150624 3.70 NSE
2022/01/2525-01-2022 Vikas Eco Re. 0.50 ppd up ANKITA VISHAL SHAH SELL 242866 3.73 NSE
2022/01/2020-01-2022 Inventure Gro & Sec Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 5476062 6.17 NSE
2022/01/2020-01-2022 Inventure Gro & Sec Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 1876062 6.20 NSE
2022/01/1818-01-2022 Patel Integrated Logistic ANKITA VISHAL SHAH SELL 125412 19.84 NSE
2022/01/1818-01-2022 Patel Integrated Logistic ANKITA VISHAL SHAH BUY 157412 19.77 NSE
2022/01/1818-01-2022 Patel Inte Rs. 2.5 ppd up ANKITA VISHAL SHAH BUY 250000 6.95 NSE
2022/01/1212-01-2022 3i Infotech Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 1209883 89.32 NSE
2022/01/1212-01-2022 3i Infotech Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 948009 88.72 NSE
2022/01/0404-01-2022 KCP Sug & Ind Corp Ltd. ANKITA VISHAL SHAH BUY 725789 31.59 NSE
2022/01/0404-01-2022 KCP Sug & Ind Corp Ltd. ANKITA VISHAL SHAH SELL 330789 31.42 NSE
2021/12/2929-12-2021 Jaiprakash Power Ven. Lt ANKITA VISHAL SHAH BUY 38637227 6.48 NSE
2021/12/2929-12-2021 Jaiprakash Power Ven. Lt ANKITA VISHAL SHAH SELL 28637227 6.46 NSE
2021/12/2828-12-2021 Vikas Lif Re. 0.40 ppd up ANKITA VISHAL SHAH SELL 3850000 1.20 NSE
2021/12/1010-12-2021 MT Educare Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 647413 8.85 NSE
2021/12/1010-12-2021 MT Educare Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 597413 9.00 NSE
2021/12/1010-12-2021 Patel Inte Rs. 2.5 ppd up ANKITA VISHAL SHAH SELL 272247 6.05 NSE
2021/11/1515-11-2021 Lovable Lingerie Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 143161 165.34 NSE
2021/11/1515-11-2021 Lovable Lingerie Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 143161 166.00 NSE
2021/11/0909-11-2021 Vikas Wsp Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 1196991 4.11 NSE
2021/11/0909-11-2021 Vikas Wsp Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 2364435 4.08 NSE
2021/10/1414-10-2021 Vikas EcoTech Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 6422102 2.20 NSE
2021/10/1414-10-2021 Vikas EcoTech Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 4022102 2.13 NSE
2021/10/0707-10-2021 Reliance Comm. Ltd. ANKITA VISHAL SHAH BUY 20724236 3.30 NSE
2021/10/0707-10-2021 Reliance Comm. Ltd. ANKITA VISHAL SHAH SELL 16024236 3.32 NSE
2021/10/0505-10-2021 Alphageo (India) Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 50662 492.89 NSE
2021/10/0505-10-2021 Alphageo (India) Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 31162 495.01 NSE
2021/08/2626-08-2021 Alphageo (India) Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 33672 341.61 NSE
2021/08/2626-08-2021 Alphageo (India) Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 33672 343.42 NSE
2021/07/2727-07-2021 Reliance Comm. Ltd. ANKITA VISHAL SHAH BUY 61512646 3.57 NSE
2021/07/2727-07-2021 Reliance Comm. Ltd. ANKITA VISHAL SHAH SELL 37507646 3.49 NSE
2021/07/2323-07-2021 Orient Green Power Co Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 2446414 3.15 NSE
2021/07/2323-07-2021 Orient Green Power Co Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 5646414 3.15 NSE
2021/07/2222-07-2021 Biofil Chemicals & Pharm ANKITA VISHAL SHAH BUY 122081 76.66 NSE
2021/07/2222-07-2021 Biofil Chemicals & Pharm ANKITA VISHAL SHAH SELL 83081 78.05 NSE
2021/07/2020-07-2021 Orient Green Power Co Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 11590801 3.37 NSE
2021/07/2020-07-2021 Orient Green Power Co Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 4990801 3.39 NSE
2021/07/1414-07-2021 Sumit Woods Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 177164 19.66 NSE
2021/07/1414-07-2021 Sumit Woods Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 177164 19.68 NSE
2021/07/1313-07-2021 Orient Green Power Co Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 3150000 3.28 NSE
2021/07/1313-07-2021 Orient Green Power Co Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 4050000 3.29 NSE
2021/07/1212-07-2021 Orient Green Power Co Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 7367694 3.14 NSE
2021/07/1212-07-2021 Orient Green Power Co Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 15508716 3.07 NSE
2021/07/0909-07-2021 Reliance Comm. Ltd. ANKITA VISHAL SHAH BUY 72181297 3.15 NSE
2021/07/0909-07-2021 Reliance Comm. Ltd. ANKITA VISHAL SHAH SELL 27681297 3.17 NSE
2021/07/0808-07-2021 Reliance Capital Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 1846188 20.64 NSE
2021/07/0808-07-2021 Reliance Capital Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 1146188 20.54 NSE
2021/07/0707-07-2021 UFO Moviez India Ltd. ANKITA VISHAL SHAH BUY 419793 99.05 NSE
2021/07/0707-07-2021 UFO Moviez India Ltd. ANKITA VISHAL SHAH SELL 274793 99.25 NSE
2021/07/0202-07-2021 Reliance Capital Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 3259579 23.23 NSE
2021/07/0202-07-2021 Reliance Comm. Ltd. ANKITA VISHAL SHAH BUY 26808856 3.72 NSE
2021/07/0202-07-2021 Reliance Capital Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 4159579 23.44 NSE
2021/07/0202-07-2021 Reliance Comm. Ltd. ANKITA VISHAL SHAH SELL 23808856 3.71 NSE
2021/07/0101-07-2021 Pennar Industries Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 1407094 31.58 NSE
2021/07/0101-07-2021 Pennar Industries Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 1407094 31.64 NSE
2021/06/2929-06-2021 Uttam Galva Steels Limite ANKITA VISHAL SHAH SELL 1 5.35 NSE
2021/06/2929-06-2021 Uttam Galva Steels Limite ANKITA VISHAL SHAH BUY 1300001 5.77 NSE
2021/06/1616-06-2021 Sumit Woods Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 171777 15.32 NSE
2021/06/1616-06-2021 Sumit Woods Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 171777 15.36 NSE
2021/05/2828-05-2021 Hindustan Construc Co. ANKITA VISHAL SHAH BUY 14947632 11.41 NSE
2021/05/2828-05-2021 Hindustan Construc Co. ANKITA VISHAL SHAH SELL 9892954 11.43 NSE
2021/05/2525-05-2021 3i Infotech Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 14456621 9.00 NSE
2021/05/2525-05-2021 3i Infotech Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 13156621 9.07 NSE
2021/05/2424-05-2021 Trigyn Technologies Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 155773 100.21 NSE
2021/05/2424-05-2021 Trigyn Technologies Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 155773 100.62 NSE
2021/05/1111-05-2021 Everest Kanto Cylinder Li ANKITA VISHAL SHAH BUY 1338935 120.90 NSE
2021/05/1111-05-2021 Everest Kanto Cylinder Li ANKITA VISHAL SHAH SELL 1248935 119.44 NSE
2021/05/0707-05-2021 BSL Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 75308 54.97 NSE
2021/05/0707-05-2021 BSL Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 84308 54.84 NSE
2021/05/0606-05-2021 SITINET ANKITA VISHAL SHAH Buy 3,692,949 .89 BSE
2021/05/0606-05-2021 SITINET ANKITA VISHAL SHAH Sell 4,792,949 .90 BSE
2021/04/3030-04-2021 Reliance Comm. Ltd. ANKITA VISHAL SHAH BUY 21072017 1.64 NSE
2021/04/3030-04-2021 Reliance Comm. Ltd. ANKITA VISHAL SHAH SELL 5672017 1.64 NSE
2021/04/2626-04-2021 Pricol Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 1440740 83.08 NSE
2021/04/2626-04-2021 Pricol Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 758740 83.95 NSE
2021/04/2323-04-2021 Bal Pharma Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 157675 102.28 NSE
2021/04/2323-04-2021 Bal Pharma Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 157675 103.43 NSE
2021/04/0101-04-2021 Aptech Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 553397 220.51 NSE
2021/04/0101-04-2021 Aptech Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 423397 221.50 NSE
2021/03/0303-03-2021 Bajaj Hindustan Sugar Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 6617653 7.53 NSE
2021/03/0303-03-2021 Bajaj Hindustan Sugar Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 5317653 7.58 NSE
2021/02/2525-02-2021 Pricol Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 229907 68.03 NSE
2021/02/2525-02-2021 Pricol Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 671282 68.39 NSE
2021/01/2929-01-2021 Bhandari Hosiery Exp Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 1293395 3.34 NSE
2021/01/2929-01-2021 Bhandari Hosiery Exp Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 993395 3.29 NSE
2021/01/1919-01-2021 Garden Silk Mills Ltd. ANKITA VISHAL SHAH BUY 34822 7.92 NSE
2021/01/1919-01-2021 Garden Silk Mills Ltd. ANKITA VISHAL SHAH SELL 365916 7.77 NSE
2021/01/1818-01-2021 GARDENSILK ANKITA VISHAL SHAH Buy 197,167 7.68 BSE
2021/01/1818-01-2021 GARDENSILK ANKITA VISHAL SHAH Sell 650,075 7.70 BSE
2021/01/1818-01-2021 Garden Silk Mills Ltd. ANKITA VISHAL SHAH BUY 146650 7.91 NSE
2021/01/1818-01-2021 Garden Silk Mills Ltd. ANKITA VISHAL SHAH SELL 285523 7.92 NSE
2021/01/1515-01-2021 GARDENSILK ANKITA VISHAL SHAH Buy 5,722 8.11 BSE
2021/01/1515-01-2021 GARDENSILK ANKITA VISHAL SHAH Sell 491,477 8.10 BSE
2021/01/1414-01-2021 GARDENSILK ANKITA VISHAL SHAH Buy 363,677 8.42 BSE
2021/01/1414-01-2021 GARDENSILK ANKITA VISHAL SHAH Sell 16,761 9.08 BSE
2021/01/1414-01-2021 Garden Silk Mills Ltd. ANKITA VISHAL SHAH BUY 1520891 8.37 NSE
2021/01/1414-01-2021 Garden Silk Mills Ltd. ANKITA VISHAL SHAH SELL 39372 9.01 NSE
2021/01/0808-01-2021 Southern Petro Ind Corp ANKITA VISHAL SHAH BUY 1490496 28.23 NSE
2021/01/0808-01-2021 Southern Petro Ind Corp ANKITA VISHAL SHAH SELL 814271 27.38 NSE
2021/01/0404-01-2021 RTNPOWER ANKITA VISHAL SHAH Buy 6,065,082 2.83 BSE
2021/01/0404-01-2021 RTNPOWER ANKITA VISHAL SHAH Sell 29,865,082 2.79 BSE
2021/01/0404-01-2021 RattanIndia Power Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 47836533 2.70 NSE
2021/01/0404-01-2021 RattanIndia Power Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 21536533 2.74 NSE
2020/12/3131-12-2020 Libas Consu Products Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 463 36.53 NSE
2020/12/3131-12-2020 Libas Consu Products Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 92463 35.62 NSE
2020/12/3030-12-2020 Libas Consu Products Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 248572 37.79 NSE
2020/12/3030-12-2020 Libas Consu Products Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 76572 38.09 NSE
2020/11/1111-11-2020 GATI Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 1214367 72.06 NSE
2020/11/1111-11-2020 GATI Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 1159367 72.31 NSE
2020/11/0909-11-2020 Jain Irrigation Systems L ANKITA VISHAL SHAH BUY 3631981 15.30 NSE
2020/11/0909-11-2020 Jain Irrigation Systems L ANKITA VISHAL SHAH SELL 2656408 15.38 NSE
2020/10/2727-10-2020 GATI Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 938159 65.14 NSE
2020/10/2727-10-2020 GATI Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 858159 65.81 NSE
2020/08/1212-08-2020 Aptech Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 204912 117.52 NSE
2020/08/1212-08-2020 Aptech Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 194912 117.96 NSE
2020/06/2929-06-2020 Tourism Finance Corp ANKITA VISHAL SHAH BUY 519615 35.98 NSE
2020/06/2929-06-2020 Tourism Finance Corp ANKITA VISHAL SHAH SELL 109615 36.68 NSE
2020/02/0101-02-2020 Kakatiya Cements Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 51646 207.13 NSE
2020/02/0101-02-2020 Kakatiya Cements Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 64646 205.99 NSE
2020/01/2727-01-2020 BGR Energy Systems Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 555868 45.16 NSE
2020/01/2727-01-2020 BGR Energy Systems Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 480868 44.91 NSE
2019/11/1818-11-2019 DIAMINESQ ANKITA VISHAL SHAH Buy 50,003 115.10 BSE
2019/11/1818-11-2019 DIAMINESQ ANKITA VISHAL SHAH Sell 50,003 116.33 BSE
2019/11/0808-11-2019 Liberty Shoes Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 393662 137.05 NSE
2019/11/0808-11-2019 Liberty Shoes Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 337662 138.27 NSE
2019/11/0505-11-2019 Aptech Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 227932 186.08 NSE
2019/11/0505-11-2019 Aptech Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 113898 186.97 NSE
2019/09/0606-09-2019 Shankara Bldg Product Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 123834 358.99 NSE
2019/09/0606-09-2019 Shankara Bldg Product Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 105834 358.93 NSE
2019/04/1818-04-2019 Global Vectra Helicorp Li ANKITA VISHAL SHAH BUY 79892 123.34 NSE
2019/04/1818-04-2019 Global Vectra Helicorp Li ANKITA VISHAL SHAH SELL 79892 124.30 NSE
2018/11/2626-11-2018 Kohinoor Foods ANKITA VISHAL SHAH Buy 196378 36.18 NSE
2018/11/2626-11-2018 Kohinoor Foods ANKITA VISHAL SHAH Sell 196378 35.93 NSE
2018/07/2626-07-2018 Unique Organics ANKITA VISHAL SHAH Sell 48000 8.66 BSE
2018/04/0505-04-2018 Sumeet Ind ANKITA VISHAL SHAH Buy 436577 16.31 NSE
2018/04/0505-04-2018 Sumeet Ind ANKITA VISHAL SHAH Sell 366577 16.48 NSE
2018/01/2424-01-2018 Kamat Hotels ANKITA VISHAL SHAH Sell 118089 156.38 NSE
2018/01/2424-01-2018 Kamat Hotels ANKITA VISHAL SHAH Buy 118089 154.30 NSE
2018/01/1010-01-2018 Ashima ANKITA VISHAL SHAH Sell 708513 36.30 NSE
2018/01/1010-01-2018 Ashima ANKITA VISHAL SHAH Buy 797513 35.94 NSE
2017/12/0808-12-2017 Felix Industrie ANKITA VISHAL SHAH Buy 56000 41.50 NSE
2017/12/0808-12-2017 Felix Industrie ANKITA VISHAL SHAH Sell 32000 42.16 NSE
2017/12/0707-12-2017 Kamat Hotels ANKITA VISHAL SHAH Buy 142392 130.83 NSE
2017/12/0707-12-2017 Kamat Hotels ANKITA VISHAL SHAH Sell 136392 129.85 NSE
2017/11/0606-11-2017 Lyka Labs ANKITA VISHAL SHAH Sell 280650 71.15 NSE
2017/11/0606-11-2017 Lyka Labs ANKITA VISHAL SHAH Buy 280650 69.00 NSE
2017/10/3131-10-2017 Polson ANKITA VISHAL SHAH Sell 1144 10,781.42 BSE
2017/10/3131-10-2017 Polson ANKITA VISHAL SHAH Buy 1188 10,219.65 BSE
2017/10/1212-10-2017 Kamat Hotels ANKITA VISHAL SHAH Sell 88052 124.30 NSE
2017/10/1212-10-2017 Kamat Hotels ANKITA VISHAL SHAH Buy 188052 125.21 NSE
2017/10/0404-10-2017 Madhya Pradesh ANKITA VISHAL SHAH Buy 30000 97.38 NSE
2017/10/0404-10-2017 Madhya Pradesh ANKITA VISHAL SHAH Sell 30000 93.00 NSE
2017/09/1111-09-2017 Kamat Hotels ANKITA VISHAL SHAH Buy 141141 102.25 NSE
2017/09/1111-09-2017 Kamat Hotels ANKITA VISHAL SHAH Sell 141141 104.14 NSE
2017/09/0808-09-2017 Aptech ANKITA VISHAL SHAH Sell 235815 317.59 NSE
2017/09/0808-09-2017 Aptech ANKITA VISHAL SHAH Buy 235815 317.77 NSE
2017/09/0404-09-2017 Kamat Hotels ANKITA VISHAL SHAH Sell 154929 81.36 NSE
2017/09/0404-09-2017 Kamat Hotels ANKITA VISHAL SHAH Buy 166881 81.07 NSE
2017/08/0808-08-2017 Vadilal Ind ANKITA VISHAL SHAH Sell 98112 945.26 NSE
2017/08/0808-08-2017 Vadilal Ind ANKITA VISHAL SHAH Buy 100912 970.55 NSE
2017/08/0404-08-2017 Kamat Hotels ANKITA VISHAL SHAH Sell 363155 64.15 NSE
2017/08/0404-08-2017 Kamat Hotels ANKITA VISHAL SHAH Buy 461186 64.03 NSE
2017/08/0202-08-2017 NELCO ANKITA VISHAL SHAH Buy 127958 103.47 NSE
2017/08/0202-08-2017 NELCO ANKITA VISHAL SHAH Sell 127958 102.94 NSE
2017/07/2828-07-2017 Ashima ANKITA VISHAL SHAH Buy 1209169 26.09 NSE
2017/07/2828-07-2017 Ashima ANKITA VISHAL SHAH Sell 465169 26.15 NSE
2017/07/2424-07-2017 Kamat Hotels ANKITA VISHAL SHAH Buy 149866 60.38 NSE
2017/07/2424-07-2017 Kamat Hotels ANKITA VISHAL SHAH Sell 149866 61.31 NSE
2017/07/2121-07-2017 BF Utilities ANKITA VISHAL SHAH Sell 295362 402.67 NSE
2017/07/2121-07-2017 BF Utilities ANKITA VISHAL SHAH Buy 295362 403.88 NSE
2017/07/1818-07-2017 NELCO ANKITA VISHAL SHAH Sell 548121 105.08 NSE
2017/07/1818-07-2017 NELCO ANKITA VISHAL SHAH Buy 552957 105.31 NSE
2017/07/1313-07-2017 Bansal Multifle ANKITA VISHAL SHAH Buy 48000 41.40 NSE
2017/07/1313-07-2017 Bansal Multifle ANKITA VISHAL SHAH Sell 48000 41.54 NSE
2017/07/0303-07-2017 Ashima ANKITA VISHAL SHAH Sell 439369 21.51 NSE
2017/07/0303-07-2017 Ashima ANKITA VISHAL SHAH Buy 836258 21.22 NSE
2017/05/1818-05-2017 Aptech ANKITA VISHAL SHAH Buy 209196 214.47 NSE
2017/05/1818-05-2017 Aptech ANKITA VISHAL SHAH Sell 203723 211.54 NSE
2017/05/1515-05-2017 Ashima ANKITA VISHAL SHAH Buy 833650 22.23 NSE
2017/05/1515-05-2017 Ashima ANKITA VISHAL SHAH Sell 478650 22.22 NSE
2017/04/0505-04-2017 Vadilal Ind ANKITA VISHAL SHAH Buy 60666 996.93 NSE
2017/04/0505-04-2017 Vadilal Ind ANKITA VISHAL SHAH Sell 60666 999.49 NSE
2017/03/3030-03-2017 Vadilal Ind ANKITA VISHAL SHAH Sell 52899 971.48 NSE
2017/03/3030-03-2017 Vadilal Ind ANKITA VISHAL SHAH Buy 52899 971.07 NSE
2017/01/0909-01-2017 Libas Designs ANKITA VISHAL SHAH Sell 48000 68.67 NSE
2017/01/0909-01-2017 Libas Designs ANKITA VISHAL SHAH Buy 48000 69.24 NSE
2016/07/0707-07-2016 Hanung Toys and Textiles ANKITA VISHAL SHAH BUY 1,37,930 7.35 NSE
2016/07/0707-07-2016 Hanung Toys and Textiles ANKITA VISHAL SHAH SELL 1,85,430 7.4 NSE
2016/07/0505-07-2016 Hanung Toys and Textiles ANKITA VISHAL SHAH BUY 2,20,121 6.42 NSE
2016/07/0505-07-2016 Hanung Toys and Textiles ANKITA VISHAL SHAH SELL 1,50,121 6.49 NSE
2016/04/1111-04-2016 Bharat Bijlee Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 50066 977.86 NSE
2016/04/1111-04-2016 Bharat Bijlee Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 27388 971.32 NSE
2016/03/3030-03-2016 HEC Infra Projects Ltd. ANKITA VISHAL SHAH BUY 10800 99.71 NSE
2016/03/3030-03-2016 HEC Infra Projects Ltd. ANKITA VISHAL SHAH SELL 10800 99.14 NSE
2015/12/2323-12-2015 Ashima Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 1,79,029 16.59 NSE
2015/12/2323-12-2015 Ashima Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 1,79,029 16.88 NSE
2015/11/3030-11-2015 Ashima Limited ANKITA VISHAL SHAH BUY 2,17,044 12.72 NSE
2015/11/3030-11-2015 Ashima Limited ANKITA VISHAL SHAH SELL 1,40,044 12.83 NSE
2015/09/0808-09-2015 Vadilal Industries Ltd ANKITA VISHAL SHAH BUY 44604 501.27 NSE
2015/09/0808-09-2015 Vadilal Industries Ltd ANKITA VISHAL SHAH SELL 44604 483.12 NSE
2015/07/1515-07-2015 Autoline Industries Limit ANKITA VISHAL SHAH BUY 69869 65.19 NSE
2015/07/1515-07-2015 Autoline Industries Limit ANKITA VISHAL SHAH SELL 64869 66.84 NSE