Bulk Deals

NAVEEN KURELE
sold 3,000,000 @ Rs. 1.02
Of GGENG
On 05-05-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 2,413,874 @ Rs. 1.14
Of GGENG
On 04-05-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 2,413,874 @ Rs. 1.05
Of GGENG
On 04-05-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 3,251,899 @ Rs. 1.06
Of GGENG
On 25-04-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 3,251,899 @ Rs. 1.03
Of GGENG
On 25-04-2023


BSE


ADVIK CAPITAL LIMITED
sold 1,960,000 @ Rs. 1.02
Of GGENG
On 25-04-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 3,481,610 @ Rs. 1.03
Of GGENG
On 21-04-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
sold 3,481,610 @ Rs. 1.23
Of GGENG
On 21-04-2023


BSE


VISHESH GUPTA
bought 3,000,000 @ Rs. 1.12
Of GGENG
On 28-02-2023


BSE


JUST RIGHT LIFE LIMITED
bought 2,825,650 @ Rs. 1.09
Of GGENG
On 21-02-2023


BSE


SUKRITI GARG
sold 2,000,000 @ Rs. 1.08
Of GGENG
On 17-02-2023


BSE


BHAVYA DHIMAN
bought 2,616,184 @ Rs. 1.32
Of GGENG
On 25-01-2023


BSE


MANISH MISHRA
bought 1,412,272 @ Rs. 1.84
Of GGENG
On 09-12-2022


BSE


MANISH MISHRA
sold 4,228,861 @ Rs. 1.88
Of GGENG
On 09-12-2022


BSE


RAJAN GUPTA
bought 2,671,614 @ Rs. 1.95
Of GGENG
On 09-12-2022


BSE


RAJAN GUPTA
sold 3,771,000 @ Rs. 1.84
Of GGENG
On 09-12-2022


BSE


MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
sold 825,734 @ Rs. 1.84
Of GGENG
On 09-12-2022


BSE


MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
bought 7,508,925 @ Rs. 1.84
Of GGENG
On 09-12-2022


BSE


REKHA BHANDARI
bought 4,353,260 @ Rs. 1.91
Of GGENG
On 08-12-2022


BSE


REKHA BHANDARI
sold 4,353,260 @ Rs. 1.92
Of GGENG
On 08-12-2022


BSE


VRINDAA ADVANCED MATERIALS LIMITED
bought 2,250,000 @ Rs. 1.89
Of GGENG
On 08-12-2022


BSE


ADVIK CAPITAL LIMITED
bought 3,000,000 @ Rs. 1.91
Of GGENG
On 08-12-2022


BSE


VRINDAA ADVANCED MATERIALS LIMITED
sold 1,900,000 @ Rs. 1.93
Of GGENG
On 08-12-2022


BSE


ADVIK CAPITAL LIMITED
sold 2,201,443 @ Rs. 1.93
Of GGENG
On 08-12-2022


BSE


MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
bought 787,374 @ Rs. 1.91
Of GGENG
On 08-12-2022


BSE


MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
sold 2,758,591 @ Rs. 1.88
Of GGENG
On 08-12-2022


BSE


MANISH MISHRA
sold 1,806,493 @ Rs. 1.85
Of GGENG
On 07-12-2022


BSE


MANISH MISHRA
bought 4,686,002 @ Rs. 1.88
Of GGENG
On 07-12-2022


BSE


VIKAS LIFECARE LIMITED
sold 2,500,000 @ Rs. 1.84
Of GGENG
On 07-12-2022


BSE


VRINDAA ADVANCED MATERIALS LIMITED
sold 2,500,000 @ Rs. 1.84
Of GGENG
On 07-12-2022


BSE


RAJAN GUPTA
sold 1,374,167 @ Rs. 1.84
Of GGENG
On 07-12-2022


BSE


RAJAN GUPTA
bought 3,626,887 @ Rs. 1.85
Of GGENG
On 07-12-2022


BSE


CHETAN RASIKLAL SHAH
sold 2,505,310 @ Rs. 1.86
Of GGENG
On 07-12-2022


BSE


MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
sold 6,733,163 @ Rs. 1.86
Of GGENG
On 07-12-2022


BSE


CHETAN RASIKLAL SHAH
bought 2,505,310 @ Rs. 1.84
Of GGENG
On 07-12-2022


BSE


MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
bought 8,004,380 @ Rs. 1.84
Of GGENG
On 07-12-2022


BSE


ANGAD ISHWARLAL RATHOD
bought 4,600,000 @ Rs. 1.92
Of GGENG
On 07-12-2022


BSE


ANGAD ISHWARLAL RATHOD
sold 2,500,000 @ Rs. 1.84
Of GGENG
On 07-12-2022


BSE


REKHA BHANDARI
bought 3,606,480 @ Rs. 1.94
Of GGENG
On 06-12-2022


BSE


REKHA BHANDARI
sold 3,606,480 @ Rs. 1.94
Of GGENG
On 06-12-2022


BSE


VINODSINGH HALWANTSINGH RAJPUROHIT
bought 2,312,500 @ Rs. 1.94
Of GGENG
On 06-12-2022


BSE


VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED
bought 2,800,004 @ Rs. 1.93
Of GGENG
On 06-12-2022


BSE


VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED
sold 2,299,095 @ Rs. 1.94
Of GGENG
On 06-12-2022


BSE


RAJAN GUPTA
bought 500,000 @ Rs. 1.85
Of GGENG
On 05-12-2022


BSE


RAJAN GUPTA
sold 5,480,000 @ Rs. 1.85
Of GGENG
On 05-12-2022


BSE


MANSI SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
sold 1,950,000 @ Rs. 1.70
Of GGENG
On 12-10-2022


BSE


RAJAN GUPTA
sold 60,000 @ Rs. 1.85
Of GGENG
On 12-10-2022


BSE


RAJAN GUPTA
bought 2,700,000 @ Rs. 1.76
Of GGENG
On 12-10-2022


BSE


MANSI SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
bought 2,000,000 @ Rs. 1.89
Of GGENG
On 06-10-2022


BSE


MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
bought 5,000,000 @ Rs. 1.82
Of GGENG
On 04-10-2022


BSE


ADVIK CAPITAL LIMITED
bought 2,229,515 @ Rs. 1.98
Of GGENG
On 04-10-2022


BSE


RAJAN GUPTA
bought 930,784 @ Rs. 3.44
Of GGENG
On 06-09-2022


BSE


7M DEVELOPERS LLP
bought 633,692 @ Rs. 3.20
Of GGENG
On 02-09-2022


BSE


RAJAN GUPTA
bought 1,503,711 @ Rs. 3.18
Of GGENG
On 02-09-2022


BSE


SIDDHARTH VERMA
bought 700,000 @ Rs. 2.94
Of GGENG
On 24-08-2022


BSE


ADVIK CAPITAL LIMITED
bought 940,000 @ Rs. 3.05
Of GGENG
On 23-08-2022


BSE


JUST RIGHT LIFE LIMITED
sold 56,578 @ Rs. 3.30
Of GGENG
On 19-08-2022


BSE


JUST RIGHT LIFE LIMITED
bought 2,100,000 @ Rs. 3.23
Of GGENG
On 19-08-2022


BSE


MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
sold 597,851 @ Rs. 3.11
Of GGENG
On 19-08-2022


BSE


MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED
bought 597,851 @ Rs. 3.11
Of GGENG
On 19-08-2022


BSE


GURMINDER PAL SINGH ARNEJA
bought 861,247 @ Rs. 3.27
Of GGENG
On 18-08-2022


BSE


ALPHA LEON ENTERPRISES LLP
bought 1,076,410 @ Rs. 2.48
Of GGENG
On 15-06-2022


BSE


ALPHA LEON ENTERPRISES LLP
sold 811,489 @ Rs. 2.57
Of GGENG
On 15-06-2022


BSE


PRASANT KUMAR GUPTA
bought 568,872 @ Rs. 2.63
Of GGENG
On 15-06-2022


BSE


PRASANT KUMAR GUPTA
sold 393,036 @ Rs. 2.68
Of GGENG
On 15-06-2022


BSE


STEPPING STONE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
sold 350,000 @ Rs. 4.96
Of GGENG
On 07-06-2022


BSE


STEPPING STONE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
sold 400,000 @ Rs. 6.07
Of GGENG
On 11-04-2022


BSE


SEEMA GARG
sold 457,571 @ Rs. 6.01
Of GGENG
On 11-04-2022


BSE


SEEMA GARG
sold 1,000,000 @ Rs. 6.01
Of GGENG
On 08-04-2022


BSE


SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C
bought 591,049 @ Rs. 6.00
Of GGENG
On 08-04-2022


BSE


SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C
sold 591,049 @ Rs. 6.11
Of GGENG
On 08-04-2022


BSE


SHARE INDIA SECURITIES LIMITED
bought 331,338 @ Rs. 6.04
Of GGENG
On 08-04-2022


BSE


SHARE INDIA SECURITIES LIMITED
sold 331,338 @ Rs. 6.09
Of GGENG
On 08-04-2022


BSE


ADVIK CAPITAL LIMITED
sold 500,000 @ Rs. 6.02
Of GGENG
On 08-04-2022


BSE


STEPPING STONE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
sold 750,000 @ Rs. 6.00
Of GGENG
On 08-04-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 1,898,834 @ Rs. 6.60
Of GGENG
On 07-04-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
sold 2,416,886 @ Rs. 6.48
Of GGENG
On 07-04-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 322,364 @ Rs. 6.67
Of GGENG
On 06-04-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
sold 495,099 @ Rs. 6.62
Of GGENG
On 06-04-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 197,835 @ Rs. 6.68
Of GGENG
On 05-04-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
sold 671,224 @ Rs. 6.65
Of GGENG
On 05-04-2022


BSE


HARSHA SOLANKI
bought 288,509 @ Rs. 6.68
Of GGENG
On 05-04-2022


BSE


HARSHA SOLANKI
sold 288,509 @ Rs. 6.64
Of GGENG
On 05-04-2022


BSE


SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C
bought 276,003 @ Rs. 6.64
Of GGENG
On 04-04-2022


BSE


SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C
sold 276,003 @ Rs. 6.62
Of GGENG
On 04-04-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 26,044 @ Rs. 6.60
Of GGENG
On 01-04-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
sold 337,165 @ Rs. 6.60
Of GGENG
On 01-04-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 768,620 @ Rs. 6.32
Of GGENG
On 29-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
sold 322,118 @ Rs. 6.52
Of GGENG
On 29-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 312,740 @ Rs. 6.36
Of GGENG
On 28-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
sold 247,377 @ Rs. 6.25
Of GGENG
On 28-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 432,970 @ Rs. 6.82
Of GGENG
On 25-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
sold 432,970 @ Rs. 6.74
Of GGENG
On 25-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 408,615 @ Rs. 6.99
Of GGENG
On 24-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
sold 261,653 @ Rs. 6.96
Of GGENG
On 24-03-2022


BSE


VINOD HARMUKHRAI BERIWAL
sold 1,200,000 @ Rs. 6.89
Of GGENG
On 23-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 453,949 @ Rs. 6.89
Of GGENG
On 23-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
sold 20,921 @ Rs. 6.80
Of GGENG
On 23-03-2022


BSE


SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C
bought 570,648 @ Rs. 6.88
Of GGENG
On 23-03-2022


BSE


SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C
sold 154,686 @ Rs. 6.88
Of GGENG
On 23-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 826,714 @ Rs. 6.97
Of GGENG
On 21-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
sold 826,714 @ Rs. 6.93
Of GGENG
On 21-03-2022


BSE


JILESH NAVIN CHHEDA
bought 338,743 @ Rs. 6.97
Of GGENG
On 21-03-2022


BSE


SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C
bought 284,686 @ Rs. 7.00
Of GGENG
On 21-03-2022


BSE


SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C
sold 310,616 @ Rs. 6.97
Of GGENG
On 21-03-2022


BSE


VINOD HARMUKHRAI BERIWAL
sold 1,300,000 @ Rs. 6.97
Of GGENG
On 21-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 95,363 @ Rs. 7.21
Of GGENG
On 17-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
sold 478,076 @ Rs. 7.18
Of GGENG
On 17-03-2022


BSE


VINOD HARMUKHRAI BERIWAL
sold 793,335 @ Rs. 7.27
Of GGENG
On 17-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 433,356 @ Rs. 6.70
Of GGENG
On 16-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
sold 656,317 @ Rs. 6.61
Of GGENG
On 16-03-2022


BSE


ADVIK CAPITAL LIMITED
bought 275,000 @ Rs. 6.93
Of GGENG
On 16-03-2022


BSE


SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C
bought 814,635 @ Rs. 6.44
Of GGENG
On 16-03-2022


BSE


SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C
sold 548,405 @ Rs. 6.74
Of GGENG
On 16-03-2022


BSE


ALPHA LEON ENTERPRISES LLP
bought 8,777 @ Rs. 6.60
Of GGENG
On 16-03-2022


BSE


ALPHA LEON ENTERPRISES LLP
sold 823,698 @ Rs. 6.27
Of GGENG
On 16-03-2022


BSE


ALPHA LEON ENTERPRISES LLP
bought 1,096,237 @ Rs. 6.94
Of GGENG
On 14-03-2022


BSE


ALPHA LEON ENTERPRISES LLP
sold 238,806 @ Rs. 6.95
Of GGENG
On 14-03-2022


BSE


SANGEETA BERIWAL
sold 1,341,665 @ Rs. 6.94
Of GGENG
On 14-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 143,628 @ Rs. 7.45
Of GGENG
On 11-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
sold 427,007 @ Rs. 7.33
Of GGENG
On 11-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 605,114 @ Rs. 7.68
Of GGENG
On 10-03-2022


BSE


SANGEETA BERIWAL
sold 600,000 @ Rs. 7.68
Of GGENG
On 10-03-2022


BSE


ABDUL AZEES
sold 372,531 @ Rs. 7.24
Of GGENG
On 08-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
bought 630,869 @ Rs. 7.09
Of GGENG
On 08-03-2022


BSE


ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED
sold 82,397 @ Rs. 7.04
Of GGENG
On 08-03-2022


BSE


STEPPING STONE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
bought 1,700,000 @ Rs. 7.03
Of GGENG
On 08-03-2022


BSE


RASHI GUPTA
sold 1,425,000 @ Rs. 6.98
Of GGENG
On 08-03-2022


BSE


SANGEETA BERIWAL
sold 500,000 @ Rs. 7.31
Of GGENG
On 08-03-2022


BSE


SANGEETA BERIWAL
sold 800,000 @ Rs. 7.34
Of GGENG
On 07-03-2022


BSE


SANGEETA BERIWAL
sold 1,000,000 @ Rs. 7.80
Of GGENG
On 02-03-2022


BSE


KAMAL BERIWAL
sold 2,521,432 @ Rs. 7.81
Of GGENG
On 25-02-2022


BSE


STEPPING STONE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
bought 505,389 @ Rs. 7.81
Of GGENG
On 25-02-2022


BSE


SEEMA GARG
bought 1,915,000 @ Rs. 7.81
Of GGENG
On 25-02-2022


BSE


STEPPING STONE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
sold 75,000 @ Rs. 7.81
Of GGENG
On 25-02-2022


BSE


STEPPING STONE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
bought 2,211,001 @ Rs. 8.28
Of GGENG
On 23-02-2022


BSE


KAMAL BERIWAL
sold 2,161,903 @ Rs. 8.28
Of GGENG
On 23-02-2022


BSE


ABDUL AZEES
bought 325,500 @ Rs. 8.95
Of GGENG
On 22-02-2022


BSE


OLGA TRADING PRIVATE LIMITED
bought 214,515 @ Rs. 10.22
Of GGENG
On 16-02-2022


BSE


OLGA TRADING PRIVATE LIMITED
sold 308,117 @ Rs. 10.09
Of GGENG
On 16-02-2022


BSE


JILESH NAVIN CHHEDA
bought 148,968 @ Rs. 10.31
Of GGENG
On 16-02-2022


BSE


JILESH NAVIN CHHEDA
sold 283,537 @ Rs. 10.06
Of GGENG
On 16-02-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 1,982 @ Rs. 108.65
Of GGENG
On 18-03-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 84,082 @ Rs. 110.93
Of GGENG
On 18-03-2021


BSE


RASHI GUPTA
sold 550,000 @ Rs. 109.88
Of GGENG
On 18-03-2021


BSE


RAJESH PREMJI SHAH (HUF)
sold 59,700 @ Rs. 110.98
Of GGENG
On 18-03-2021


BSE


RAMESH SAWALRAM SARAOGI
bought 900,000 @ Rs. 109.89
Of GGENG
On 18-03-2021


BSE


RASHI GUPTA
sold 175,000 @ Rs. 126.16
Of GGENG
On 12-03-2021


BSE


OLGA TRADING PRIVATE LIMITED
bought 74,679 @ Rs. 126.57
Of GGENG
On 05-03-2021


BSE


OLGA TRADING PRIVATE LIMITED
sold 71,385 @ Rs. 126.78
Of GGENG
On 05-03-2021


BSE


OLGA TRADING PRIVATE LIMITED
bought 48,725 @ Rs. 122.74
Of GGENG
On 04-03-2021


BSE


OLGA TRADING PRIVATE LIMITED
sold 53,858 @ Rs. 123.05
Of GGENG
On 04-03-2021


BSE


TCG FUNDS FUND 1
bought 178,800 @ Rs. 123.00
Of GGENG
On 04-03-2021


BSE


RASHI GUPTA
sold 100,000 @ Rs. 108.85
Of GGENG
On 02-03-2021


BSE


OLGA TRADING PRIVATE LIMITED
bought 56,331 @ Rs. 109.58
Of GGENG
On 22-02-2021


BSE


OLGA TRADING PRIVATE LIMITED
sold 56,331 @ Rs. 109.42
Of GGENG
On 22-02-2021


BSE


KAMAL BERIWAL
sold 150,000 @ Rs. 109.11
Of GGENG
On 22-02-2021


BSE


RAMESH SAWALRAM SARAOGI
bought 180,000 @ Rs. 109.00
Of GGENG
On 22-02-2021


BSE


TCG FUNDS FUND 1
bought 142,200 @ Rs. 112.50
Of GGENG
On 25-01-2021


BSE


NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA
bought 68,540 @ Rs. 114.67
Of GGENG
On 31-12-2020


BSE


NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA
sold 74,193 @ Rs. 111.49
Of GGENG
On 31-12-2020


BSE


BHAMINI PAREKH
bought 53,034 @ Rs. 94.79
Of GGENG
On 22-12-2020


BSE


BHAMINI PAREKH
sold 42,560 @ Rs. 95.08
Of GGENG
On 22-12-2020


BSE


RAMESH SAWALRAM SARAOGI
bought 100,000 @ Rs. 99.50
Of GGENG
On 15-12-2020


BSE


TCG FUNDS FUND 1
bought 100,500 @ Rs. 99.50
Of GGENG
On 14-12-2020


BSE


RAMESH SAWALRAM SARAOGI
bought 100,000 @ Rs. 100.98
Of GGENG
On 10-12-2020


BSE


NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA
bought 76,478 @ Rs. 89.89
Of GGENG
On 03-12-2020


BSE


NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA
sold 62,461 @ Rs. 89.03
Of GGENG
On 03-12-2020


BSE


TCG FUNDS-FUND 2
bought 78,800 @ Rs. 82.50
Of GGENG
On 02-12-2020


BSE


TCG FUNDS FUND 1
bought 145,500 @ Rs. 82.50
Of GGENG
On 02-12-2020


BSE


SHAH MANISHA MANOJ
sold 135,000 @ Rs. 82.50
Of GGENG
On 02-12-2020


BSE


HARDIK MANOJ SHAH
sold 150,000 @ Rs. 82.55
Of GGENG
On 02-12-2020


BSE


RAMESH SAWALRAM SARAOGI
bought 120,000 @ Rs. 85.16
Of GGENG
On 01-12-2020


BSE


MEHTA NILESH VIPINCHANDRA
bought 66,600 @ Rs. 75.00
Of GGENG
On 29-10-2020


BSE


SUSHILBHATLA .
bought 55,700 @ Rs. 71.70
Of GGENG
On 08-10-2020


BSE


BHIKAMCHAND RAJESH
bought 90,000 @ Rs. 52.00
Of GGENG
On 04-08-2020


BSE


NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA
bought 61,012 @ Rs. 55.35
Of GGENG
On 04-08-2020


BSE


NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA
sold 61,012 @ Rs. 54.91
Of GGENG
On 04-08-2020


BSE


DAYAL TAHILRAM PARWANI
bought 809 @ Rs. 46.20
Of GGENG
On 22-06-2020


BSE


DAYAL TAHILRAM PARWANI
sold 54,464 @ Rs. 44.69
Of GGENG
On 22-06-2020


BSE


DAYAL TAHILRAM PARWANI
sold 52,500 @ Rs. 40.00
Of GGENG
On 28-05-2020


BSE


DAYAL TAHILRAM PARWANI
bought 2,500 @ Rs. 39.95
Of GGENG
On 27-05-2020


BSE


DAYAL TAHILRAM PARWANI
sold 70,000 @ Rs. 39.81
Of GGENG
On 27-05-2020


BSE


YATIN B SHAH
bought 175,000 @ Rs. 40.90
Of GGENG
On 26-05-2020


BSE


SHAH JIGNASA RAJESH
sold 175,000 @ Rs. 40.90
Of GGENG
On 26-05-2020


BSE


HKG LIMITED
bought 100,000 @ Rs. 41.29
Of GGENG
On 14-05-2020


BSE


DAYAL TAHILRAM PARWANI
sold 102,500 @ Rs. 41.27
Of GGENG
On 14-05-2020


BSE


DAYAL TAHILRAM PARWANI
bought 100,000 @ Rs. 20.15
Of GGENG
On 18-03-2020


BSE


HARDIK MANOJ SHAH
sold 100,000 @ Rs. 20.15
Of GGENG
On 18-03-2020


BSE


DAYAL TAHILRAM PARWANI
bought 7,500 @ Rs. 25.17
Of GGENG
On 07-10-2019


BSE


DAYAL TAHILRAM PARWANI
sold 130,000 @ Rs. 31.01
Of GGENG
On 07-10-2019


BSE


DAYAL TAHILRAM PARWANI
sold 122,500 @ Rs. 28.46
Of GGENG
On 04-10-2019


BSE


SIRIUS ADVISORS PRIVATE LIMITED.
bought 114,000 @ Rs. 63.74
Of GGENG
On 19-06-2019


BSE


HARSHAD JITENDRA CHANDE
sold 40,500 @ Rs. 50.50
Of GGENG
On 19-06-2019


BSE


CHHAYA HARSHAD CHANDE
sold 43,500 @ Rs. 50.00
Of GGENG
On 19-06-2019


BSE


VIBRANT TRADING AND CONSULTANCY SERVICES
bought 111,000 @ Rs. 50.28
Of GGENG
On 19-06-2019


BSE


VIBRANT TRADING AND CONSULTANCY SERVICES
sold 111,000 @ Rs. 63.89
Of GGENG
On 19-06-2019


BSE


HITESH K KANANI HUF
sold 48,000 @ Rs. 62.75
Of GGENG
On 24-05-2019


BSE


Bulk Deals

Bulk Deals for All Stocks listed on NSE and BSE.
See all the large transactions via Bulk deals made by promoters, mutual funds, financial institutions, insurance companies, banks, venture capitalists and foreign institutional investors.

You can search by name or superstar or by a range of dates to find out the relevant bulk deal. You can get all the bulk deals of the past by clicking on the company name.
Date Company Client Trans Quantity Traded Market Type
2023/05/0505-05-2023 GGENG NAVEEN KURELE Sell 3,000,000 1.02 BSE
2023/05/0404-05-2023 GGENG BHAVYA DHIMAN Sell 2,413,874 1.14 BSE
2023/05/0404-05-2023 GGENG BHAVYA DHIMAN Buy 2,413,874 1.05 BSE
2023/04/2525-04-2023 GGENG BHAVYA DHIMAN Sell 3,251,899 1.06 BSE
2023/04/2525-04-2023 GGENG BHAVYA DHIMAN Buy 3,251,899 1.03 BSE
2023/04/2525-04-2023 GGENG ADVIK CAPITAL LIMITED Sell 1,960,000 1.02 BSE
2023/04/2121-04-2023 GGENG BHAVYA DHIMAN Buy 3,481,610 1.03 BSE
2023/04/2121-04-2023 GGENG BHAVYA DHIMAN Sell 3,481,610 1.23 BSE
2023/02/2828-02-2023 GGENG VISHESH GUPTA Buy 3,000,000 1.12 BSE
2023/02/2121-02-2023 GGENG JUST RIGHT LIFE LIMITED Buy 2,825,650 1.09 BSE
2023/02/1717-02-2023 GGENG SUKRITI GARG Sell 2,000,000 1.08 BSE
2023/01/2525-01-2023 GGENG BHAVYA DHIMAN Buy 2,616,184 1.32 BSE
2022/12/0909-12-2022 GGENG MANISH MISHRA Buy 1,412,272 1.84 BSE
2022/12/0909-12-2022 GGENG MANISH MISHRA Sell 4,228,861 1.88 BSE
2022/12/0909-12-2022 GGENG RAJAN GUPTA Buy 2,671,614 1.95 BSE
2022/12/0909-12-2022 GGENG RAJAN GUPTA Sell 3,771,000 1.84 BSE
2022/12/0909-12-2022 GGENG MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Sell 825,734 1.84 BSE
2022/12/0909-12-2022 GGENG MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Buy 7,508,925 1.84 BSE
2022/12/0808-12-2022 GGENG REKHA BHANDARI Buy 4,353,260 1.91 BSE
2022/12/0808-12-2022 GGENG REKHA BHANDARI Sell 4,353,260 1.92 BSE
2022/12/0808-12-2022 GGENG VRINDAA ADVANCED MATERIALS LIMITED Buy 2,250,000 1.89 BSE
2022/12/0808-12-2022 GGENG ADVIK CAPITAL LIMITED Buy 3,000,000 1.91 BSE
2022/12/0808-12-2022 GGENG VRINDAA ADVANCED MATERIALS LIMITED Sell 1,900,000 1.93 BSE
2022/12/0808-12-2022 GGENG ADVIK CAPITAL LIMITED Sell 2,201,443 1.93 BSE
2022/12/0808-12-2022 GGENG MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Buy 787,374 1.91 BSE
2022/12/0808-12-2022 GGENG MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Sell 2,758,591 1.88 BSE
2022/12/0707-12-2022 GGENG MANISH MISHRA Sell 1,806,493 1.85 BSE
2022/12/0707-12-2022 GGENG MANISH MISHRA Buy 4,686,002 1.88 BSE
2022/12/0707-12-2022 GGENG VIKAS LIFECARE LIMITED Sell 2,500,000 1.84 BSE
2022/12/0707-12-2022 GGENG VRINDAA ADVANCED MATERIALS LIMITED Sell 2,500,000 1.84 BSE
2022/12/0707-12-2022 GGENG RAJAN GUPTA Sell 1,374,167 1.84 BSE
2022/12/0707-12-2022 GGENG RAJAN GUPTA Buy 3,626,887 1.85 BSE
2022/12/0707-12-2022 GGENG CHETAN RASIKLAL SHAH Sell 2,505,310 1.86 BSE
2022/12/0707-12-2022 GGENG MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Sell 6,733,163 1.86 BSE
2022/12/0707-12-2022 GGENG CHETAN RASIKLAL SHAH Buy 2,505,310 1.84 BSE
2022/12/0707-12-2022 GGENG MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Buy 8,004,380 1.84 BSE
2022/12/0707-12-2022 GGENG ANGAD ISHWARLAL RATHOD Buy 4,600,000 1.92 BSE
2022/12/0707-12-2022 GGENG ANGAD ISHWARLAL RATHOD Sell 2,500,000 1.84 BSE
2022/12/0606-12-2022 GGENG REKHA BHANDARI Buy 3,606,480 1.94 BSE
2022/12/0606-12-2022 GGENG REKHA BHANDARI Sell 3,606,480 1.94 BSE
2022/12/0606-12-2022 GGENG VINODSINGH HALWANTSINGH RAJPUROHIT Buy 2,312,500 1.94 BSE
2022/12/0606-12-2022 GGENG VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED Buy 2,800,004 1.93 BSE
2022/12/0606-12-2022 GGENG VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED Sell 2,299,095 1.94 BSE
2022/12/0505-12-2022 GGENG RAJAN GUPTA Buy 500,000 1.85 BSE
2022/12/0505-12-2022 GGENG RAJAN GUPTA Sell 5,480,000 1.85 BSE
2022/10/1212-10-2022 GGENG MANSI SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Sell 1,950,000 1.70 BSE
2022/10/1212-10-2022 GGENG RAJAN GUPTA Sell 60,000 1.85 BSE
2022/10/1212-10-2022 GGENG RAJAN GUPTA Buy 2,700,000 1.76 BSE
2022/10/0606-10-2022 GGENG MANSI SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Buy 2,000,000 1.89 BSE
2022/10/0404-10-2022 GGENG MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Buy 5,000,000 1.82 BSE
2022/10/0404-10-2022 GGENG ADVIK CAPITAL LIMITED Buy 2,229,515 1.98 BSE
2022/09/0606-09-2022 GGENG RAJAN GUPTA Buy 930,784 3.44 BSE
2022/09/0202-09-2022 GGENG 7M DEVELOPERS LLP Buy 633,692 3.20 BSE
2022/09/0202-09-2022 GGENG RAJAN GUPTA Buy 1,503,711 3.18 BSE
2022/08/2424-08-2022 GGENG SIDDHARTH VERMA Buy 700,000 2.94 BSE
2022/08/2323-08-2022 GGENG ADVIK CAPITAL LIMITED Buy 940,000 3.05 BSE
2022/08/1919-08-2022 GGENG JUST RIGHT LIFE LIMITED Sell 56,578 3.30 BSE
2022/08/1919-08-2022 GGENG JUST RIGHT LIFE LIMITED Buy 2,100,000 3.23 BSE
2022/08/1919-08-2022 GGENG MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Sell 597,851 3.11 BSE
2022/08/1919-08-2022 GGENG MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED Buy 597,851 3.11 BSE
2022/08/1818-08-2022 GGENG GURMINDER PAL SINGH ARNEJA Buy 861,247 3.27 BSE
2022/06/1515-06-2022 GGENG ALPHA LEON ENTERPRISES LLP Buy 1,076,410 2.48 BSE
2022/06/1515-06-2022 GGENG ALPHA LEON ENTERPRISES LLP Sell 811,489 2.57 BSE
2022/06/1515-06-2022 GGENG PRASANT KUMAR GUPTA Buy 568,872 2.63 BSE
2022/06/1515-06-2022 GGENG PRASANT KUMAR GUPTA Sell 393,036 2.68 BSE
2022/06/0707-06-2022 GGENG STEPPING STONE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED Sell 350,000 4.96 BSE
2022/04/1111-04-2022 GGENG STEPPING STONE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED Sell 400,000 6.07 BSE
2022/04/1111-04-2022 GGENG SEEMA GARG Sell 457,571 6.01 BSE
2022/04/0808-04-2022 GGENG SEEMA GARG Sell 1,000,000 6.01 BSE
2022/04/0808-04-2022 GGENG SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C Buy 591,049 6.00 BSE
2022/04/0808-04-2022 GGENG SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C Sell 591,049 6.11 BSE
2022/04/0808-04-2022 GGENG SHARE INDIA SECURITIES LIMITED Buy 331,338 6.04 BSE
2022/04/0808-04-2022 GGENG SHARE INDIA SECURITIES LIMITED Sell 331,338 6.09 BSE
2022/04/0808-04-2022 GGENG ADVIK CAPITAL LIMITED Sell 500,000 6.02 BSE
2022/04/0808-04-2022 GGENG STEPPING STONE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED Sell 750,000 6.00 BSE
2022/04/0707-04-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 1,898,834 6.60 BSE
2022/04/0707-04-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Sell 2,416,886 6.48 BSE
2022/04/0606-04-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 322,364 6.67 BSE
2022/04/0606-04-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Sell 495,099 6.62 BSE
2022/04/0505-04-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 197,835 6.68 BSE
2022/04/0505-04-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Sell 671,224 6.65 BSE
2022/04/0505-04-2022 GGENG HARSHA SOLANKI Buy 288,509 6.68 BSE
2022/04/0505-04-2022 GGENG HARSHA SOLANKI Sell 288,509 6.64 BSE
2022/04/0404-04-2022 GGENG SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C Buy 276,003 6.64 BSE
2022/04/0404-04-2022 GGENG SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C Sell 276,003 6.62 BSE
2022/04/0101-04-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 26,044 6.60 BSE
2022/04/0101-04-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Sell 337,165 6.60 BSE
2022/03/2929-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 768,620 6.32 BSE
2022/03/2929-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Sell 322,118 6.52 BSE
2022/03/2828-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 312,740 6.36 BSE
2022/03/2828-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Sell 247,377 6.25 BSE
2022/03/2525-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 432,970 6.82 BSE
2022/03/2525-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Sell 432,970 6.74 BSE
2022/03/2424-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 408,615 6.99 BSE
2022/03/2424-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Sell 261,653 6.96 BSE
2022/03/2323-03-2022 GGENG VINOD HARMUKHRAI BERIWAL Sell 1,200,000 6.89 BSE
2022/03/2323-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 453,949 6.89 BSE
2022/03/2323-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Sell 20,921 6.80 BSE
2022/03/2323-03-2022 GGENG SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C Buy 570,648 6.88 BSE
2022/03/2323-03-2022 GGENG SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C Sell 154,686 6.88 BSE
2022/03/2121-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 826,714 6.97 BSE
2022/03/2121-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Sell 826,714 6.93 BSE
2022/03/2121-03-2022 GGENG JILESH NAVIN CHHEDA Buy 338,743 6.97 BSE
2022/03/2121-03-2022 GGENG SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C Buy 284,686 7.00 BSE
2022/03/2121-03-2022 GGENG SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C Sell 310,616 6.97 BSE
2022/03/2121-03-2022 GGENG VINOD HARMUKHRAI BERIWAL Sell 1,300,000 6.97 BSE
2022/03/1717-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 95,363 7.21 BSE
2022/03/1717-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Sell 478,076 7.18 BSE
2022/03/1717-03-2022 GGENG VINOD HARMUKHRAI BERIWAL Sell 793,335 7.27 BSE
2022/03/1616-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 433,356 6.70 BSE
2022/03/1616-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Sell 656,317 6.61 BSE
2022/03/1616-03-2022 GGENG ADVIK CAPITAL LIMITED Buy 275,000 6.93 BSE
2022/03/1616-03-2022 GGENG SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C Buy 814,635 6.44 BSE
2022/03/1616-03-2022 GGENG SKSE SECURITIES LIMITED CORP CM/TM PROP A/C Sell 548,405 6.74 BSE
2022/03/1616-03-2022 GGENG ALPHA LEON ENTERPRISES LLP Buy 8,777 6.60 BSE
2022/03/1616-03-2022 GGENG ALPHA LEON ENTERPRISES LLP Sell 823,698 6.27 BSE
2022/03/1414-03-2022 GGENG ALPHA LEON ENTERPRISES LLP Buy 1,096,237 6.94 BSE
2022/03/1414-03-2022 GGENG ALPHA LEON ENTERPRISES LLP Sell 238,806 6.95 BSE
2022/03/1414-03-2022 GGENG SANGEETA BERIWAL Sell 1,341,665 6.94 BSE
2022/03/1111-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 143,628 7.45 BSE
2022/03/1111-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Sell 427,007 7.33 BSE
2022/03/1010-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 605,114 7.68 BSE
2022/03/1010-03-2022 GGENG SANGEETA BERIWAL Sell 600,000 7.68 BSE
2022/03/0808-03-2022 GGENG ABDUL AZEES Sell 372,531 7.24 BSE
2022/03/0808-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Buy 630,869 7.09 BSE
2022/03/0808-03-2022 GGENG ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED Sell 82,397 7.04 BSE
2022/03/0808-03-2022 GGENG STEPPING STONE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED Buy 1,700,000 7.03 BSE
2022/03/0808-03-2022 GGENG RASHI GUPTA Sell 1,425,000 6.98 BSE
2022/03/0808-03-2022 GGENG SANGEETA BERIWAL Sell 500,000 7.31 BSE
2022/03/0707-03-2022 GGENG SANGEETA BERIWAL Sell 800,000 7.34 BSE
2022/03/0202-03-2022 GGENG SANGEETA BERIWAL Sell 1,000,000 7.80 BSE
2022/02/2525-02-2022 GGENG KAMAL BERIWAL Sell 2,521,432 7.81 BSE
2022/02/2525-02-2022 GGENG STEPPING STONE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED Buy 505,389 7.81 BSE
2022/02/2525-02-2022 GGENG SEEMA GARG Buy 1,915,000 7.81 BSE
2022/02/2525-02-2022 GGENG STEPPING STONE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED Sell 75,000 7.81 BSE
2022/02/2323-02-2022 GGENG STEPPING STONE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED Buy 2,211,001 8.28 BSE
2022/02/2323-02-2022 GGENG KAMAL BERIWAL Sell 2,161,903 8.28 BSE
2022/02/2222-02-2022 GGENG ABDUL AZEES Buy 325,500 8.95 BSE
2022/02/1616-02-2022 GGENG OLGA TRADING PRIVATE LIMITED Buy 214,515 10.22 BSE
2022/02/1616-02-2022 GGENG OLGA TRADING PRIVATE LIMITED Sell 308,117 10.09 BSE
2022/02/1616-02-2022 GGENG JILESH NAVIN CHHEDA Buy 148,968 10.31 BSE
2022/02/1616-02-2022 GGENG JILESH NAVIN CHHEDA Sell 283,537 10.06 BSE
2021/03/1818-03-2021 GGENG SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 1,982 108.65 BSE
2021/03/1818-03-2021 GGENG SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 84,082 110.93 BSE
2021/03/1818-03-2021 GGENG RASHI GUPTA Sell 550,000 109.88 BSE
2021/03/1818-03-2021 GGENG RAJESH PREMJI SHAH (HUF) Sell 59,700 110.98 BSE
2021/03/1818-03-2021 GGENG RAMESH SAWALRAM SARAOGI Buy 900,000 109.89 BSE
2021/03/1212-03-2021 GGENG RASHI GUPTA Sell 175,000 126.16 BSE
2021/03/0505-03-2021 GGENG OLGA TRADING PRIVATE LIMITED Buy 74,679 126.57 BSE
2021/03/0505-03-2021 GGENG OLGA TRADING PRIVATE LIMITED Sell 71,385 126.78 BSE
2021/03/0404-03-2021 GGENG OLGA TRADING PRIVATE LIMITED Buy 48,725 122.74 BSE
2021/03/0404-03-2021 GGENG OLGA TRADING PRIVATE LIMITED Sell 53,858 123.05 BSE
2021/03/0404-03-2021 GGENG TCG FUNDS FUND 1 Buy 178,800 123.00 BSE
2021/03/0202-03-2021 GGENG RASHI GUPTA Sell 100,000 108.85 BSE
2021/02/2222-02-2021 GGENG OLGA TRADING PRIVATE LIMITED Buy 56,331 109.58 BSE
2021/02/2222-02-2021 GGENG OLGA TRADING PRIVATE LIMITED Sell 56,331 109.42 BSE
2021/02/2222-02-2021 GGENG KAMAL BERIWAL Sell 150,000 109.11 BSE
2021/02/2222-02-2021 GGENG RAMESH SAWALRAM SARAOGI Buy 180,000 109.00 BSE
2021/01/2525-01-2021 GGENG TCG FUNDS FUND 1 Buy 142,200 112.50 BSE
2020/12/3131-12-2020 GGENG NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA Buy 68,540 114.67 BSE
2020/12/3131-12-2020 GGENG NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA Sell 74,193 111.49 BSE
2020/12/2222-12-2020 GGENG BHAMINI PAREKH Buy 53,034 94.79 BSE
2020/12/2222-12-2020 GGENG BHAMINI PAREKH Sell 42,560 95.08 BSE
2020/12/1515-12-2020 GGENG RAMESH SAWALRAM SARAOGI Buy 100,000 99.50 BSE
2020/12/1414-12-2020 GGENG TCG FUNDS FUND 1 Buy 100,500 99.50 BSE
2020/12/1010-12-2020 GGENG RAMESH SAWALRAM SARAOGI Buy 100,000 100.98 BSE
2020/12/0303-12-2020 GGENG NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA Buy 76,478 89.89 BSE
2020/12/0303-12-2020 GGENG NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA Sell 62,461 89.03 BSE
2020/12/0202-12-2020 GGENG TCG FUNDS-FUND 2 Buy 78,800 82.50 BSE
2020/12/0202-12-2020 GGENG TCG FUNDS FUND 1 Buy 145,500 82.50 BSE
2020/12/0202-12-2020 GGENG SHAH MANISHA MANOJ Sell 135,000 82.50 BSE
2020/12/0202-12-2020 GGENG HARDIK MANOJ SHAH Sell 150,000 82.55 BSE
2020/12/0101-12-2020 GGENG RAMESH SAWALRAM SARAOGI Buy 120,000 85.16 BSE
2020/10/2929-10-2020 GGENG MEHTA NILESH VIPINCHANDRA Buy 66,600 75.00 BSE
2020/10/0808-10-2020 GGENG SUSHILBHATLA . Buy 55,700 71.70 BSE
2020/08/0404-08-2020 GGENG BHIKAMCHAND RAJESH Buy 90,000 52.00 BSE
2020/08/0404-08-2020 GGENG NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA Buy 61,012 55.35 BSE
2020/08/0404-08-2020 GGENG NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA Sell 61,012 54.91 BSE
2020/06/2222-06-2020 GGENG DAYAL TAHILRAM PARWANI Buy 809 46.20 BSE
2020/06/2222-06-2020 GGENG DAYAL TAHILRAM PARWANI Sell 54,464 44.69 BSE
2020/05/2828-05-2020 GGENG DAYAL TAHILRAM PARWANI Sell 52,500 40.00 BSE
2020/05/2727-05-2020 GGENG DAYAL TAHILRAM PARWANI Buy 2,500 39.95 BSE
2020/05/2727-05-2020 GGENG DAYAL TAHILRAM PARWANI Sell 70,000 39.81 BSE
2020/05/2626-05-2020 GGENG YATIN B SHAH Buy 175,000 40.90 BSE
2020/05/2626-05-2020 GGENG SHAH JIGNASA RAJESH Sell 175,000 40.90 BSE
2020/05/1414-05-2020 GGENG HKG LIMITED Buy 100,000 41.29 BSE
2020/05/1414-05-2020 GGENG DAYAL TAHILRAM PARWANI Sell 102,500 41.27 BSE
2020/03/1818-03-2020 GGENG DAYAL TAHILRAM PARWANI Buy 100,000 20.15 BSE
2020/03/1818-03-2020 GGENG HARDIK MANOJ SHAH Sell 100,000 20.15 BSE
2019/10/0707-10-2019 GGENG DAYAL TAHILRAM PARWANI Buy 7,500 25.17 BSE
2019/10/0707-10-2019 GGENG DAYAL TAHILRAM PARWANI Sell 130,000 31.01 BSE
2019/10/0404-10-2019 GGENG DAYAL TAHILRAM PARWANI Sell 122,500 28.46 BSE
2019/06/1919-06-2019 GGENG SIRIUS ADVISORS PRIVATE LIMITED. Buy 114,000 63.74 BSE
2019/06/1919-06-2019 GGENG HARSHAD JITENDRA CHANDE Sell 40,500 50.50 BSE
2019/06/1919-06-2019 GGENG CHHAYA HARSHAD CHANDE Sell 43,500 50.00 BSE
2019/06/1919-06-2019 GGENG VIBRANT TRADING AND CONSULTANCY SERVICES Buy 111,000 50.28 BSE
2019/06/1919-06-2019 GGENG VIBRANT TRADING AND CONSULTANCY SERVICES Sell 111,000 63.89 BSE
2019/05/2424-05-2019 GGENG HITESH K KANANI HUF Sell 48,000 62.75 BSE