Bulk Deals

SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 24,000 @ Rs. 76.63
Of SANCODE
On 15-05-2023


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 6,000 @ Rs. 76.65
Of SANCODE
On 15-05-2023


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 2,400 @ Rs. 214.80
Of NIKSTECH
On 18-04-2023


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 28,000 @ Rs. 157.50
Of BRIGHT
On 24-03-2023


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 127,000 @ Rs. 150.35
Of BRIGHT
On 24-03-2023


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 99000 @ Rs. 40.00
Of Srivasavi Adhesive Tape L
On 09-03-2023


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 12,000 @ Rs. 85.03
Of GETALONG
On 20-02-2023


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 14,000 @ Rs. 104.14
Of QRIL
On 10-02-2023


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 24,000 @ Rs. 104.77
Of QRIL
On 10-02-2023


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 12,000 @ Rs. 88.53
Of QRIL
On 08-02-2023


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 6,000 @ Rs. 88.80
Of QRIL
On 08-02-2023


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 10,000 @ Rs. 73.98
Of QRIL
On 07-02-2023


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 4,000 @ Rs. 75.45
Of QRIL
On 07-02-2023


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 1600 @ Rs. 135.00
Of Arihant Academy Limited
On 31-01-2023


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 36800 @ Rs. 139.27
Of Arihant Academy Limited
On 31-01-2023


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 18,000 @ Rs. 70.24
Of QRIL
On 04-01-2023


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 2,000 @ Rs. 65.00
Of QRIL
On 04-01-2023


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 22,400 @ Rs. 150.71
Of MODIS
On 16-11-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 25,600 @ Rs. 155.77
Of MODIS
On 16-11-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 3,200 @ Rs. 147.75
Of MODIS
On 15-11-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 30,400 @ Rs. 150.28
Of MODIS
On 15-11-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 15,000 @ Rs. 79.24
Of ALKOSIGN
On 01-11-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 30,000 @ Rs. 79.14
Of ALKOSIGN
On 01-11-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 34,400 @ Rs. 315.63
Of MODIS
On 30-09-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 2,235,784 @ Rs. 1.71
Of PROFINC
On 27-09-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 10,000 @ Rs. 62.00
Of GETALONG
On 19-09-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 52000 @ Rs. 68.15
Of Ameya Precision Eng Ltd
On 08-09-2022


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 6,400 @ Rs. 29.10
Of ADJIA
On 08-09-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 1,600 @ Rs. 29.40
Of ADJIA
On 08-09-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 32,000 @ Rs. 65.35
Of OLATECH
On 05-09-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 4,000 @ Rs. 65.35
Of OLATECH
On 05-09-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 11,200 @ Rs. 187.37
Of EKENNIS
On 30-08-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 24,000 @ Rs. 53.43
Of OLATECH
On 29-08-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 32,000 @ Rs. 53.85
Of OLATECH
On 29-08-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 11,200 @ Rs. 171.44
Of EKENNIS
On 29-08-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 2,000 @ Rs. 55.00
Of QRIL
On 25-08-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 14,000 @ Rs. 54.50
Of QRIL
On 25-08-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 22,000 @ Rs. 53.11
Of QRIL
On 24-08-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 1,600 @ Rs. 30.25
Of ADJIA
On 29-07-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 6,400 @ Rs. 29.31
Of ADJIA
On 29-07-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 1,600 @ Rs. 27.50
Of ADJIA
On 28-07-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 4,800 @ Rs. 26.83
Of ADJIA
On 28-07-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 39,200 @ Rs. 198.75
Of MODIS
On 11-07-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 2,000 @ Rs. 81.60
Of GETALONG
On 18-05-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 14,000 @ Rs. 74.66
Of GETALONG
On 18-05-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 1,500,000 @ Rs. 11.61
Of TOYAMIND
On 11-04-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 1,600 @ Rs. 102.05
Of EKENNIS
On 22-03-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 12,800 @ Rs. 109.89
Of EKENNIS
On 22-03-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 9,000 @ Rs. 165.00
Of NIKSTECH
On 22-03-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 11,400 @ Rs. 165.11
Of NIKSTECH
On 15-03-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 4,800 @ Rs. 36.85
Of ADJIA
On 03-03-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 1,600 @ Rs. 40.45
Of ADJIA
On 03-03-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 10,000 @ Rs. 52.99
Of QRIL
On 21-02-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 12,000 @ Rs. 52.50
Of QRIL
On 14-02-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 8,000 @ Rs. 53.83
Of QRIL
On 11-02-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 34,000 @ Rs. 52.60
Of QRIL
On 11-02-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 24,000 @ Rs. 53.57
Of QRIL
On 10-02-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 6,000 @ Rs. 52.60
Of QRIL
On 10-02-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 8,000 @ Rs. 53.03
Of QRIL
On 09-02-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 16,000 @ Rs. 52.51
Of QRIL
On 09-02-2022


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 105377 @ Rs. 51.75
Of Ajooni Biotech Limited
On 01-09-2021


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 290000 @ Rs. 29.25
Of Moksh Ornaments Limited
On 28-07-2021


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 1801 @ Rs. 75.85
Of Moksh Ornaments Limited
On 03-06-2021


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 54009 @ Rs. 76.25
Of Moksh Ornaments Limited
On 03-06-2021


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 1,600,000 @ Rs. 1.56
Of TOYAMIND
On 21-05-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 12,000 @ Rs. 22.20
Of GIANLIFE
On 18-05-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 30,000 @ Rs. 21.50
Of GIANLIFE
On 18-05-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 900000 @ Rs. 7.00
Of Jump Networks Limited
On 06-05-2021


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 12,000 @ Rs. 45.67
Of COSPOWER
On 05-05-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 1,000 @ Rs. 104.00
Of VRFILMS
On 23-04-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 7,000 @ Rs. 86.48
Of VRFILMS
On 23-04-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 117000 @ Rs. 46.95
Of Moksh Ornaments Limited
On 13-04-2021


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 6,400 @ Rs. 41.05
Of ADJIA
On 31-03-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 6,400 @ Rs. 41.05
Of ADJIA
On 31-03-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 26,000 @ Rs. 60.30
Of JONJUA
On 26-03-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 1,982 @ Rs. 108.65
Of GGENG
On 18-03-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 84,082 @ Rs. 110.93
Of GGENG
On 18-03-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 4,800 @ Rs. 73.53
Of ADJIA
On 17-03-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 3,200 @ Rs. 74.50
Of ADJIA
On 17-03-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 56000 @ Rs. 17.50
Of ASL Industries Limited
On 24-02-2021


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 56000 @ Rs. 17.60
Of ASL Industries Limited
On 22-02-2021


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 33,000 @ Rs. 47.73
Of SHINEFASH
On 18-02-2021


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 9600 @ Rs. 76.50
Of Bodhi Tree Multimedia Ltd
On 31-12-2020


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 1,000 @ Rs. 120.00
Of VRFILMS
On 01-12-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 7,000 @ Rs. 112.00
Of VRFILMS
On 01-12-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 105,000 @ Rs. 38.10
Of HKG
On 24-11-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 3,000 @ Rs. 40.00
Of SHINEFASH
On 06-11-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 9,000 @ Rs. 40.62
Of SHINEFASH
On 06-11-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 9,000 @ Rs. 39.87
Of SHINEFASH
On 04-11-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 3,000 @ Rs. 40.00
Of SHINEFASH
On 04-11-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 12,000 @ Rs. 21.00
Of GIANLIFE
On 06-07-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 42,000 @ Rs. 22.13
Of GIANLIFE
On 06-07-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 6,000 @ Rs. 16.40
Of GIANLIFE
On 01-02-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 30,000 @ Rs. 15.78
Of GIANLIFE
On 01-02-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 6,000 @ Rs. 12.30
Of GIANLIFE
On 29-01-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 24,000 @ Rs. 13.84
Of GIANLIFE
On 29-01-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 100,000 @ Rs. 40.02
Of HKG
On 14-01-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 60,000 @ Rs. 22.00
Of GIANLIFE
On 13-01-2020


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 24000 @ Rs. 12.80
Of A and M Jumbo Bags Ltd
On 20-12-2019


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 40000 @ Rs. 12.45
Of A and M Jumbo Bags Ltd
On 20-12-2019


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 56000 @ Rs. 11.70
Of A and M Jumbo Bags Ltd
On 10-12-2019


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 48,000 @ Rs. 10.43
Of AMFL
On 18-09-2019


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 16,000 @ Rs. 10.95
Of AMFL
On 18-09-2019


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 79200 @ Rs. 135.00
Of Rajnish Wellnes
On 11-03-2019


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 162000 @ Rs. 84.02
Of G G Engineering
On 08-03-2019


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 168000 @ Rs. 20.60
Of Yogya Enter
On 25-02-2019


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 96000 @ Rs. 20.50
Of Yogya Enter
On 22-02-2019


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 48000 @ Rs. 20.40
Of Yogya Enter
On 21-02-2019


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 56000 @ Rs. 20.30
Of Yogya Enter
On 20-02-2019


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 56000 @ Rs. 20.20
Of Yogya Enter
On 19-02-2019


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 80000 @ Rs. 20.00
Of Yogya Enter
On 18-02-2019


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 168000 @ Rs. 19.50
Of Yogya Enter
On 14-12-2018


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 168000 @ Rs. 19.75
Of Yogya Enter
On 12-12-2018


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 168000 @ Rs. 19.25
Of Yogya Enter
On 11-12-2018


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 10000 @ Rs. 65.00
Of A and M Jumbo B
On 27-02-2018


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 305404 @ Rs. 23.21
Of Celestial Bio
On 25-10-2017


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 305404 @ Rs. 23.08
Of Celestial Bio
On 25-10-2017


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 114000 @ Rs. 23.45
Of Agro Phos India
On 03-08-2017


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 114000 @ Rs. 23.80
Of Agro Phos India
On 26-07-2017


NSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
bought 105116 @ Rs. 10.71
Of Oriental Trimex
On 23-02-2017


BSE


SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED
sold 28116 @ Rs. 10.71
Of Oriental Trimex
On 23-02-2017


BSE


Bulk Deals

Bulk Deals for All Stocks listed on NSE and BSE.
See all the large transactions via Bulk deals made by promoters, mutual funds, financial institutions, insurance companies, banks, venture capitalists and foreign institutional investors.

You can search by name or superstar or by a range of dates to find out the relevant bulk deal. You can get all the bulk deals of the past by clicking on the company name.
Date Company Client Trans Quantity Traded Market Type
2023/05/1515-05-2023 SANCODE SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 24,000 76.63 BSE
2023/05/1515-05-2023 SANCODE SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 6,000 76.65 BSE
2023/04/1818-04-2023 NIKSTECH SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 2,400 214.80 BSE
2023/03/2424-03-2023 BRIGHT SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 28,000 157.50 BSE
2023/03/2424-03-2023 BRIGHT SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 127,000 150.35 BSE
2023/03/0909-03-2023 Srivasavi Adhesive Tape L SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED BUY 99000 40.00 NSE
2023/02/2020-02-2023 GETALONG SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 12,000 85.03 BSE
2023/02/1010-02-2023 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 14,000 104.14 BSE
2023/02/1010-02-2023 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 24,000 104.77 BSE
2023/02/0808-02-2023 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 12,000 88.53 BSE
2023/02/0808-02-2023 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 6,000 88.80 BSE
2023/02/0707-02-2023 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 10,000 73.98 BSE
2023/02/0707-02-2023 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 4,000 75.45 BSE
2023/01/3131-01-2023 Arihant Academy Limited SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED BUY 1600 135.00 NSE
2023/01/3131-01-2023 Arihant Academy Limited SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED SELL 36800 139.27 NSE
2023/01/0404-01-2023 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 18,000 70.24 BSE
2023/01/0404-01-2023 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 2,000 65.00 BSE
2022/11/1616-11-2022 MODIS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 22,400 150.71 BSE
2022/11/1616-11-2022 MODIS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 25,600 155.77 BSE
2022/11/1515-11-2022 MODIS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 3,200 147.75 BSE
2022/11/1515-11-2022 MODIS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 30,400 150.28 BSE
2022/11/0101-11-2022 ALKOSIGN SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 15,000 79.24 BSE
2022/11/0101-11-2022 ALKOSIGN SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 30,000 79.14 BSE
2022/09/3030-09-2022 MODIS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 34,400 315.63 BSE
2022/09/2727-09-2022 PROFINC SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 2,235,784 1.71 BSE
2022/09/1919-09-2022 GETALONG SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 10,000 62.00 BSE
2022/09/0808-09-2022 Ameya Precision Eng Ltd SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED SELL 52000 68.15 NSE
2022/09/0808-09-2022 ADJIA SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 6,400 29.10 BSE
2022/09/0808-09-2022 ADJIA SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 1,600 29.40 BSE
2022/09/0505-09-2022 OLATECH SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 32,000 65.35 BSE
2022/09/0505-09-2022 OLATECH SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 4,000 65.35 BSE
2022/08/3030-08-2022 EKENNIS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 11,200 187.37 BSE
2022/08/2929-08-2022 OLATECH SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 24,000 53.43 BSE
2022/08/2929-08-2022 OLATECH SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 32,000 53.85 BSE
2022/08/2929-08-2022 EKENNIS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 11,200 171.44 BSE
2022/08/2525-08-2022 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 2,000 55.00 BSE
2022/08/2525-08-2022 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 14,000 54.50 BSE
2022/08/2424-08-2022 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 22,000 53.11 BSE
2022/07/2929-07-2022 ADJIA SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 1,600 30.25 BSE
2022/07/2929-07-2022 ADJIA SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 6,400 29.31 BSE
2022/07/2828-07-2022 ADJIA SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 1,600 27.50 BSE
2022/07/2828-07-2022 ADJIA SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 4,800 26.83 BSE
2022/07/1111-07-2022 MODIS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 39,200 198.75 BSE
2022/05/1818-05-2022 GETALONG SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 2,000 81.60 BSE
2022/05/1818-05-2022 GETALONG SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 14,000 74.66 BSE
2022/04/1111-04-2022 TOYAMIND SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 1,500,000 11.61 BSE
2022/03/2222-03-2022 EKENNIS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 1,600 102.05 BSE
2022/03/2222-03-2022 EKENNIS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 12,800 109.89 BSE
2022/03/2222-03-2022 NIKSTECH SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 9,000 165.00 BSE
2022/03/1515-03-2022 NIKSTECH SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 11,400 165.11 BSE
2022/03/0303-03-2022 ADJIA SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 4,800 36.85 BSE
2022/03/0303-03-2022 ADJIA SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 1,600 40.45 BSE
2022/02/2121-02-2022 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 10,000 52.99 BSE
2022/02/1414-02-2022 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 12,000 52.50 BSE
2022/02/1111-02-2022 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 8,000 53.83 BSE
2022/02/1111-02-2022 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 34,000 52.60 BSE
2022/02/1010-02-2022 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 24,000 53.57 BSE
2022/02/1010-02-2022 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 6,000 52.60 BSE
2022/02/0909-02-2022 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 8,000 53.03 BSE
2022/02/0909-02-2022 QRIL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 16,000 52.51 BSE
2021/09/0101-09-2021 Ajooni Biotech Limited SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED SELL 105377 51.75 NSE
2021/07/2828-07-2021 Moksh Ornaments Limited SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED SELL 290000 29.25 NSE
2021/06/0303-06-2021 Moksh Ornaments Limited SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED BUY 1801 75.85 NSE
2021/06/0303-06-2021 Moksh Ornaments Limited SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED SELL 54009 76.25 NSE
2021/05/2121-05-2021 TOYAMIND SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 1,600,000 1.56 BSE
2021/05/1818-05-2021 GIANLIFE SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 12,000 22.20 BSE
2021/05/1818-05-2021 GIANLIFE SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 30,000 21.50 BSE
2021/05/0606-05-2021 Jump Networks Limited SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED BUY 900000 7.00 NSE
2021/05/0505-05-2021 COSPOWER SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 12,000 45.67 BSE
2021/04/2323-04-2021 VRFILMS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 1,000 104.00 BSE
2021/04/2323-04-2021 VRFILMS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 7,000 86.48 BSE
2021/04/1313-04-2021 Moksh Ornaments Limited SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED BUY 117000 46.95 NSE
2021/03/3131-03-2021 ADJIA SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 6,400 41.05 BSE
2021/03/3131-03-2021 ADJIA SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 6,400 41.05 BSE
2021/03/2626-03-2021 JONJUA SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 26,000 60.30 BSE
2021/03/1818-03-2021 GGENG SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 1,982 108.65 BSE
2021/03/1818-03-2021 GGENG SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 84,082 110.93 BSE
2021/03/1717-03-2021 ADJIA SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 4,800 73.53 BSE
2021/03/1717-03-2021 ADJIA SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 3,200 74.50 BSE
2021/02/2424-02-2021 ASL Industries Limited SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED SELL 56000 17.50 NSE
2021/02/2222-02-2021 ASL Industries Limited SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED BUY 56000 17.60 NSE
2021/02/1818-02-2021 SHINEFASH SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 33,000 47.73 BSE
2020/12/3131-12-2020 Bodhi Tree Multimedia Ltd SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED SELL 9600 76.50 NSE
2020/12/0101-12-2020 VRFILMS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 1,000 120.00 BSE
2020/12/0101-12-2020 VRFILMS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 7,000 112.00 BSE
2020/11/2424-11-2020 HKG SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 105,000 38.10 BSE
2020/11/0606-11-2020 SHINEFASH SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 3,000 40.00 BSE
2020/11/0606-11-2020 SHINEFASH SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 9,000 40.62 BSE
2020/11/0404-11-2020 SHINEFASH SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 9,000 39.87 BSE
2020/11/0404-11-2020 SHINEFASH SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 3,000 40.00 BSE
2020/07/0606-07-2020 GIANLIFE SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 12,000 21.00 BSE
2020/07/0606-07-2020 GIANLIFE SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 42,000 22.13 BSE
2020/02/0101-02-2020 GIANLIFE SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 6,000 16.40 BSE
2020/02/0101-02-2020 GIANLIFE SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 30,000 15.78 BSE
2020/01/2929-01-2020 GIANLIFE SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 6,000 12.30 BSE
2020/01/2929-01-2020 GIANLIFE SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 24,000 13.84 BSE
2020/01/1414-01-2020 HKG SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 100,000 40.02 BSE
2020/01/1313-01-2020 GIANLIFE SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 60,000 22.00 BSE
2019/12/2020-12-2019 A and M Jumbo Bags Ltd SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED BUY 24000 12.80 NSE
2019/12/2020-12-2019 A and M Jumbo Bags Ltd SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED SELL 40000 12.45 NSE
2019/12/1010-12-2019 A and M Jumbo Bags Ltd SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED SELL 56000 11.70 NSE
2019/09/1818-09-2019 AMFL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 48,000 10.43 BSE
2019/09/1818-09-2019 AMFL SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 16,000 10.95 BSE
2019/03/1111-03-2019 Rajnish Wellnes SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 79200 135.00 BSE
2019/03/0808-03-2019 G G Engineering SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 162000 84.02 BSE
2019/02/2525-02-2019 Yogya Enter SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 168000 20.60 BSE
2019/02/2222-02-2019 Yogya Enter SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 96000 20.50 BSE
2019/02/2121-02-2019 Yogya Enter SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 48000 20.40 BSE
2019/02/2020-02-2019 Yogya Enter SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 56000 20.30 BSE
2019/02/1919-02-2019 Yogya Enter SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 56000 20.20 BSE
2019/02/1818-02-2019 Yogya Enter SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 80000 20.00 BSE
2018/12/1414-12-2018 Yogya Enter SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 168000 19.50 BSE
2018/12/1212-12-2018 Yogya Enter SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 168000 19.75 BSE
2018/12/1111-12-2018 Yogya Enter SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 168000 19.25 BSE
2018/02/2727-02-2018 A and M Jumbo B SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 10000 65.00 NSE
2017/10/2525-10-2017 Celestial Bio SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 305404 23.21 NSE
2017/10/2525-10-2017 Celestial Bio SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 305404 23.08 NSE
2017/08/0303-08-2017 Agro Phos India SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 114000 23.45 NSE
2017/07/2626-07-2017 Agro Phos India SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 114000 23.80 NSE
2017/02/2323-02-2017 Oriental Trimex SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Buy 105116 10.71 BSE
2017/02/2323-02-2017 Oriental Trimex SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Sell 28116 10.71 BSE